Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 45 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 33 timmar
  • Självstudier - 40 timmar
  • Nätbaserade och nätstödda studier - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 88 timmar
  • Varav schemalagda studier: 45 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Nyberg Janne

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-05-30

Examinationsformer

2011-05-20 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning