Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att ge studenten färdigheten att skriva ett examsarbete.

Läranderesultat

Vara redo att börja arbete på sitt examensarbete.

Innehåll

Forskingsmethodik.

Förkunskaper

Alla första och andra årets kurser

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Till kursen hör också AS-4-002 Forskningsmetodik, 2 sp.
Tilläggs information ges under lektionerna.

Litteratur

Resource: Ebrary
Info @ Google Books

Title: How to Research (3rd Edition)
Author: Blaxter, Loraine
Add. authors: Hughes, Christina
Tight, Malcolm
Year: 2006
Subject: Research -- Methodology.
Research.
ISBN: 9780335229536
Imprint: Open University Press : Buckingham, , GBR
Language: en
External: http://site.ebrary.com/lib/arcada/docDetail.action Extern länk?
adv.x=1& amp;d=all& amp;f00=title& amp;f01=author&
amp;f02=& amp;hitsPerPage=500&
amp;p00=how+to+research& amp;p01=hughes& amp;p02=&
amp;page=1& amp;id=10196987

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 25 timmar
  • Praktiska övningar - 15 timmar
  • Självstudier - 80 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 120 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 120 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Eldon Sveinn

Examinator

Eldon Sveinn

Kursens hemsida

None

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Will be given during the first session

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning