Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att göra det möjligt för de som klarar kursen att utföra enkel statistisk analys av numerisk data.

Läranderesultat

The course emphasises on basic working knowledge
and skills, and on necessary tools (including
software-aided) needed to interpret and analyse
various types of data pertinent to business, management,
and finance decision-making.

Innehåll

 • Describing, Displaying, and Summarizing Data
 • Measuring Uncertainty
 • Probability, Distribution
 • Random Variables
 • Continuous Numerical Outcomes
 • Populations and Samples
 • Forecasting

Förkunskaper

Basics of Mathematics (Pre-Calculus)

Kursen ersätter följande kurser

Business Statistics

Mer information

Blir given under föreläsningarna

Litteratur

Swift Louise: Mathematics and Statistics for Business,
Management and Finance. Macmillan Press,
1997. ISBN 0-333-62557-9

The Economist: Guide to Business Numeracy. John
Wiley & Sons, Inc. (newest edition). ISBN 0-471-30554-5

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 80 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 38 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 10 timmar
 • Exams - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 14 timmar
 • Varav schemalagda studier: 118 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Durbo Badal

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-12-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning