Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att göra det möjligt för de som klarar kursen att utföra enkel statistisk analys av numerisk data.

Läranderesultat

The course emphasises on basic working knowledge
and skills, and on necessary tools (including
software-aided) needed to interpret and analyse
various types of data pertinent to business, management,
and finance decision-making.

Innehåll

- Describing, Displaying, and Summarizing Data
- Measuring Uncertainty
- Probability, Distribution
- Random Variables
- Continuous Numerical Outcomes
- Populations and Samples
- Forecasting

Förkunskaper

Basics of Mathematics (Pre-Calculus)

Kursen ersätter följande kurser

Business Statistics

Mer information

Blir given under föreläsningarna

This is a Business extension studies option for Plastics Technology and Plastteknik (not a compensation for a Mathematics course taught from the EM Department).

Litteratur

Swift Louise: Mathematics and Statistics for Business,
Management and Finance. Macmillan Press,
1997. ISBN 0-333-62557-9

The Economist: Guide to Business Numeracy. John
Wiley & Sons, Inc. (newest edition). ISBN 0-471-30554-5

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 80 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 38 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
  • Exams - 4 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Durbo Badal Karis

Examinator

Durbo Karis

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-03-15

Examinationsformer

2013-03-15 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning