Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Markandsföring & kommunikation

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att förse studerande med kunskaper och färdigheter att mötta de praktiska utmaningar i företaget.

Läranderesultat

Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i tjänsters betydelse för framgångsrik affärsverksamhet och tjänsteutvecklingens utmaningar. Dessutom ges studerande kunskap i kunderelationers utveckling och styrning ur dels ett strategiskt och dels ett operativt perspektiv.

Innehåll

Tjänster och dess kvalitet
Tjänsteutveckling
Relationsmarknadsföringens utveckling
Styrning av relationer
Strategiska och operativa aspekter på utveckling av kundrelationer

Förkunskaper

Grundkurs i marknadsföring
Marknadsföring inom ramen för gemensamma yrkesstudier

Mer information

Principerna för utvärdering meddelas senare

Litteratur

Grönroos, C. (2002): Sevice Management och Marknadsföring - En CRM ansats, Liber Ekonomi, Malmö

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Grupparbeten
  • Inlämningsuppgifter
  • Presentationer
  • Projektarbete
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Rosenbröijer Carl-Johan

Kursens hemsida

WebCT

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning