Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

3 sp

Läranderesultat

Studerande känner till huvudpunkterna inom ekonomisk
planering och kontroll och ser samband mellan budgeter och utfall. Studerande kan använda ekonomiska nyckeltal som styrmedel. Studerande
kan bokföra och uppgöra bokslut ADB-tillämpat
i ett litet företag. Studerande behärskar de viktigaste
rutinerna inom löneredovisningen och mervärdes-beskattningen.

Innehåll

Löneredovisning
Mervärdesbeskattning
Databokföring

Förkunskaper

Redovisningens grunder

Litteratur

Andersson, Ekström, Gabrielsson: Finansiering och kal-kylering(
faktabok och övningsbok). Malmö 1999. ISBN
91-47-04284-2 (valda delar)
Soile Tomperi: Käytännön kirjanpito (valda delar), Edita
1998, ISBN 951-37-2617-7
Soile Tomperi: Kehittyvä kirjanpitotaito (valda delar),
Edita 1997 eller senare, ISBN 951-37-2160-4
Soile Tomperi: Bokföring i praktiken (valda delar), Edita
1999, ISBN 952-13-0627-0
Med reservation för förändringar!

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Grupparbeten
  • Övningar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Granström Maj-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning