Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - övriga (alternativt valbara)
 • Internationell affärslogistik (fe 2002 - 2004) - övriga (alternativt valbara)
 • Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - övriga (alternativt valbara)
 • Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - övriga (alternativt valbara)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge en helhetbild av organisationsteori och olika ledarskapsfilosofier

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • beskriva på vilka sätt en företagsorganisation kan vara uppbyggd
 • redogöra för de vanligaste ledarskapsmodellerna
 • diskutera vikten av teamarbete, individuellt ansvarstagande och en motiverande arbetsmiljö
 • identifiera de vanligaste strategiska besluten och använda sig av olika strategiska arbetsverktyg för att effektivera sin arbetsmiljö.

Innehåll

Organisationsteorier och ledningsmodeller.
Ledning av personalresurser och deras utveckling.
Strategisk ledning;
Balanced Scorecard, Knowledge Management
Teamarbete och projektarbete
Förändringsledarskap

Förkunskaper

Avklarad grundkurs i företagsekonomi

Mer information

I samband med anmälan till omtentamen bör du alltid tex med ett e-mail till ansvarspersonen ange vilken helhet inom del B du valt att läsa! (Om du valt Balanced Scorecard anger du också vilkendera boken du läst!)

Ledarskapsutbildning under beväringstiden ersätter kursen på basen av studentens ansökan (blankett 6)som inlämnas till Bror Backas jämte intyg.

Litteratur

A Gemensam del
Nilsson: Styr rätt - en bok om organisation och ledarskap. Liber Ekonomi, Malmö 1999. ISBN 91-47-0445-2
Kangas: Työn ja työyhteisön johtaminen. Edita, Helsinki 2000.

B Valbar del
En av följande helheter:

B1 BALANCED SCORECARD:
Balanced Scorecard i svensk praktik. Liber Ekonomi. ISBN 47-04485-3
eller Kaplan& Norton: Blanced Scorecard

B2 LEDARSKAP OCH KOMPETENSUTVECKING:
P Sydänmaanlakka: Älykäs organisatio. Gummerus, Jyväskylä 2001 eller senare

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 14 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 68 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 160 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 128 timmar
 • Varav schemalagda studier: 32 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Backas Bror

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-02-04

Examinationsformer

 • 2006-11-17 - Tentamina
 • 2006-09-11 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning