Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Redovisning och ekonomistyrning (alternativt valbar)
 • Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - Redovisning och ekonomistyrning (alternativt valbar)
 • Internationell affärslogistik (fe 2002 - 2004) - Redovisning och ekonomistyrning (alternativt valbar)
 • Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Redovisning och ekonomistyrning (alternativt valbar)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att klargöra de centrala boklsutsreglerna och att uppöva studenten färdighet att tillämpa dem samt analysera bokslutsinformation

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att

 • redogöra för grundprinciperna för hur bokslutet görs i ett litet företag
 • tillämpa bokslutsreglerna genom att göra mindre bokslut
 • analysera företags bokslut och dra självständiga slutsatser av analyserna.

Innehåll

Bokslutsregler
Periodisering
Bokslutsanalys

Förkunskaper

Redovisningens grunder

Litteratur

 1. Soile Tomperi: Bokföring i praktiken, Utbildningsstyrelsen
  2002 eller senare, ISBN 952-13-1302-1, eller
  Soile Tomperi: Käytännön kirjanpito, Edita senaste upplaga
 2. Soile Tomperi: Kehittyvä kirjanpitotaito (valda delar),
  Edita 1997 eller senare, ISBN 951-37-2160-4
 3. Soile Tomperi & Virpi Keskinen: Övningsbok till
  Bokföring i praktiken.Utbildningsstyrelsen 2000,
  ISBN952-13-0790-0 eller senare
 4. Företagsanalyskommissionen:
  Företagsanalysens relationstal. 1999 eller senare.
  ISBN 951-662.783-8, eller
  Yritystutkimusneuvottelukunta:Yrityksen
  tilinpäätösanalyysi. Senaste upplagan

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar
 • Övningar
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2005-11-04

Kurs och studieplanssökning