Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att förse studenten med färdigheter angående att starta och driva ett företag samt att utveckla små- och medelstora företag, ur ett organisatoriskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
- utforma en affärsidé och utgående från idén strukturera en affärsplan
- veta skillnaden mellan olika bolagsformer
- beskriva olika ekonomiska modeller för etablering av ett nytt företag, tex. budget- och finansieringsmodeller
- organisera och utveckla ett företag
- kort analysera den ekonomiska situationen i småföretag

Innehåll

Företagsamhetens grunder
Företagets verksamhet och företagsformerna
Kapitalbehov och finansiering
Lönsamhet
Elementära ekonomiska kalkyler
Personal och intressenter
Juridiska aspekter

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Litteratur

E-2000,Classic, Baskurs i företagsekonomi, Liber Ekonomi, Malmö 2001 el senare.
Att bli egen företagare, Centralhandelskammaren: http://www.masuuni.info/images/masuuni_opas_ruotsi_20110524.pdf Extern länk
Utdelat material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 7 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 22 timmar
 • Basgruppsarbete - 8 timmar
 • Självstudier - 63 timmar
 • Nätbaserade - 25 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Granström Maj-Britt
 • von Gerich Kim

Examinator

Granström Maj-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2012-10-11 - Tentamina
 • 2012-10-24 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning