Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge studenten en
grundläggande förståelse
för principerna i modern marknadsföring på
konsumentmarknaden.

Läranderesultat

1. Betona huvudpunkterna inom modern
marknadsföring
2. Granska marknadsföringens roll inom såväl
organisationen
som i samhället
3. Analysera marknadsföringens natur, koncept,
köpbeteendei
samhället
4. Begripa sig på konkurrensmedlens betydelse i
sammanhanget

Innehåll

Efter avklarad kurs har studenten förmåga att
analysera
organisationens förutsättningar att agera på den
aktuella
marknaden. Denna insikt förutsätter kännedom om
konsumentbeteende under köpprocessens olika
faser. Väsentligt i sammanhanget är att kunna
identifiera
grupper av individer med likartade behov som kan
tillfredställas
såväl effektivt som ekonomiskt. De i sammanhanget
relevanta
medlen kan diagnostiseras utgående från den s.k.
marketing-mix modellen. Studenten har klart för
sig hur
organisationens marknadsföringsinsatser och -
planer
förverkligas, integreras, och koordineras
möjligast
kostandseffektivt.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Ingen

Litteratur

Marknadsföringsboken (Mossberg&Sundström)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 33 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkända deluppgifter och tentamen

Lärare

  • Hernberg Mervi
  • Rosenbröijer Carl-Johan
  • Willför Christel
  • Forsström Mikael

Examinator

Willför Christel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Examinationsformer

2012-10-23 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning