Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kurssin tavoitteena on käyttää digimaailman
viimeiset palvelut sekä
työkalut vahvistakseen yrityksen läsnäoloa
verkossa.

Läranderesultat

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet
kehittää yrityksen
läsnäoloa verkossa tuoden lisäarvoa sekä
asiakkaille että yritykselle.

Innehåll

 • Verkkosivujen kehitys julkaisujärjestelmällä

 • Erilaisten some-työkalujen käyttö luoden
  yritykselle vahvaa
  läsnäoloa verkossa

 • Verkkosivujen hakukoneoptimointia sekä
  verkkoanalytiikka

 • Hakukonemainontaa

 • Laaja projektityö käsittäen yrityksen
  verkkosivujen sunnittelu
  ja kehittäminen, kävijöiden liikenteen
  seuraaminen,
  hakukonemainoksia sekä erilaisia some-
  aktiviteetteja näin ollen
  vahvistaen yrityksen läsnäoloa verkossa.

 • HUOM! Verkkotuotanto moduuli on osa
  Digitaalisen muotoilu
  kurssikokonaisuutta. Verkkotuotannon lisäksi
  siihen kuuluu
  Graafinen- ja Mediatuotanto kurssit. Kurssin
  aikana opiskelija
  toteuttaa laajan projektityön missä yhdistyy
  kaikkien moduulien
  materiaalit.

Förkunskaper

Tietojenkäsittelyn perustiedot

Mer information

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella, lue
lisää:
http://fortbildning.arcada.fi/fi Extern länk-
fi/Education/Details/117

Litteratur

Kurssimateriaalit julkaistaan itslearning
ympäristössä.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 50 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Nätbaserade - 56 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kurssin läpäisemiseksi opiskelijan tulisi:

 1. Suorittaa kaikki tehtävät, jotka ovat
  julkaistu itslearning
  oppimisalustassa

 2. Suunnitella ja julkaista verkkosivut sekä
  siihen liittyvät online
  aktiviteetit vahvistakseen yrityksen läsnäoloa
  verkossa

 3. Esitellä projektityön loppuseminaarissa

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning