Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge den studerande en helhetsbild över dagens moderna trådlösa nätverk

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att känna till olika trådlösa nätverk och dess tekniker

Innehåll

Trådlösa nätverkstyper
Mobiltelefoni (2G, 3G och 4G)
Trådlösa lokala nätverk, WiMax
HIPERLAN
Bluetooth, ZigBee
RFID
Satellitkommunikation
TV-standarder och -tekniker

Förkunskaper

Grundkunskaper i elektroteknik

Litteratur

Finns på nätet

Studieaktiviteter

Föreläsningar - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 135 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Grahn Kaj

Examinator

Grahn Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2011-03-16 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning