Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten har grundläggande färdigheter i den externa redovisningen. Studenten har en helhetsbild av bokföring och bokslut i enlighet med finländsk bokförings- lagstiftning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att sköta: - bokföringsuppgifter - elementärt bokslutsarbete - praktiska rapporteringar i samband med mervärdesskatten

Innehåll

- affärsredovisningens syfte och centrala principer - bokföring och bokslut med elementär periodisering - principerna för lönebokföring och mervärdesskatt - central bokföringslagstiftning

Förkunskaper

Företagsekonomins grunder eller motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

Soile Tomperi: Kehittyväkirjanpitotaito Soile Tomperi: Bokföring i praktiken Bokföringslag 3.12.1997( med ändringar)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 5 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Basgruppsarbete - 8 timmar
  • Självstudier - 55 timmar
  • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination: godkänd skriftlig tent 50 p. Inlämningsuppgifter 40 p Företagsbesök 10 p

Lärare

Puukko Linda

Examinator

Puukko Linda

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (64 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2019-09-04

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-06 09:30 - 12:30 D4107-08 Affärsredovisning Puukko Linda
2019-09-13 09:30 - 12:30 D4107-08 Affärsredovisning Puukko Linda
2019-09-16 09:30 - 11:30 B518 Affärsredovisning Puukko Linda
2019-09-27 09:45 - 12:30 E385 Affärsredovisning Puukko Linda
2019-10-11 09:30 - 11:45 E385 Affärsredovisning Puukko Linda
2019-10-18 09:30 - 11:30 E385 Affärsredovisning Puukko Linda
2019-10-21 09:30 - 11:30 E383 Affärsredovisning: TENTAMEN Karlsson Hanne
2019-10-21 09:30 - 11:30 E385 Affärsredovisning: EXAM Puukko Linda
2019-11-15 09:30 - 11:30 E383 Affärsredovisning: Omtent 1 Puukko Linda
2019-12-11 13:00 - 14:30 F365 Affärsredovisning: Omtent 1 Puukko Linda

Kurs- och studieplansökning