Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målet för praktikstudierna är att ge studenten möjlighet att tillämpa inom utbildningen inhämtade kunskaper och färdigheter i arbetslivet och att bli förtrogen med centrala arbetsuppgifter inom yrkesområdet i den aktuella branschen. Praktikens huvuduppgift ära att inge förståelse för kopplingen teori - tillämpning, och att genom exempel se hur teorin omsätts i praktiken.

Läranderesultat

-

Innehåll

Praktikens omfattning är totalt 30 sp, vilket motsvarar 20 veckors heltidsarbete. Totalt innebär praktiken alltså 800 timmar arbete. Veckoarbetsinsatsen under praktikperioden bör motsvara en arbetsvecka för en heltidsanställd person, 1,5 sp motsvarar allmänt en 40 timmars arbetsinsats/vecka. Heltidsarbete bedöms enligt gällande branschavtal. En deltidsanställning omräknas så att arbetsinsatsen 40 timmar motsvarar en arbetsvecka. En praktikperiod omfattar därmed total en arbetsinsats på 400 timmar.

Förkunskaper

-

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Praktikperioderna kan genomföras utomlands och resestipendier för detta ändamål kan ansökas från Internationella byrån.

Studieaktiviteter

Praktik - 405 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Praktikperiod 1 är en grundläggande praktik inom näringslivet (t.ex. inom handeln, industrin, kommuner, organisationer och föreningar). Under den första praktikperioden bör grundstudier integreras i praktiken så att studeranden tar reda på och analyserar sin omgivning ur ett allmänt företagsekonomiskt perspektiv.

Lärare

  • Fabricius Susanna
  • Karlsson Hanne
  • Tigerstedt Christa
  • Willför Christel

Examinator

Halmén Mia

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (197 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning