Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is that the student can use
analytical tools to balance the purchasing
decision.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to
be able to understand and be involved in planning
an
efficient warehousing system.

Innehåll

- Inventory strategies
- Dubbel ABC analysis as a case
- technology used in the field of warehousing
- building av warehousing database system

Förkunskaper

Grundkurs i logistik och baskunskaper i inköp

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 30 timmar
  • Självstudier - 25 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

To pass the course the student should pass the
following examinations:
Get al least 50 p of 100
(cases, learningportfolio,exam, visits etc.)

Lärare

  • Nyberg Janne
  • Relander Siv

Examinator

Nyberg Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (50 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-14 12:30 - 16:00 E385 Warehousing and Optimization Nyberg Janne
2020-01-23 08:30 - 12:00 E385 Warehousing and Optimization Nyberg Janne
2020-01-28 08:30 - 12:00 E385 Warehousing and Optimization Nyberg Janne
2020-02-06 08:30 - 12:00 E385 Warehousing and Optimization (Knappe-Westermarck) Visit at the rfid lab. The rest can work on your portfolios. Nyberg Janne
2020-02-11 13:00 - 16:30 E383 Warehousing and Optimization Important Computer class work Nyberg Janne
2020-02-20 08:30 - 12:00 E385 Warehousing and Optimization The classroom is booked for you so that you can work with the inventory system and Excel. Nyberg Janne
2020-02-25 08:30 - 12:00 E385 Warehousing and Optimization The classroom is booked for you so that you can work with the inventory system and Excel. Nyberg Janne
2020-03-05 08:30 - 12:00 E385 Warehousing and Optimization Nyberg Janne
2020-03-19 09:00 - 12:00 Warehousing and Optimization Final assignment on itslearning Nyberg Janne

Kurs och studieplanssökning