Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna: - planera och genomföra ett projekt utifrån uppställda kommunikationsmål - kunna välja och producera målgruppsorienterad marknadskommunikation ur ett varumärkesperpektiv ? analysera nya tekniker som kopplar tryckta medier med e-media som med sms, webb, rörlig bild, sociala medier och viral marknadsföring.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs kommer studenterna att få en insikt i de aktiviteter som ingår i ett företags marknadskommunikation och uppnå en förståelse för hur dessa samverkar och hur de är anpassade till företagets övergripande strategi. Studenterna ska kunna planera kampanjer och presentera dessa. Tonvikten kommer att läggas vid studentens individuella utveckling och lärande genom projektuppdrag. Denna kurs kommer att koncentrera sig på komplexiteten i planeringen i att genomföra en marknadsföringskampanj som integrerar traditionell marknadsföring med digitala aktiviteter.

Innehåll

Kursen är kopplad till ett företagsuppdrag.

Förkunskaper

Avklarade kurser i marknadsföring, 20 sp

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 55 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Avklarad tentamen Godkänt kursarbete (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Lärare

Broth Joacim

Examinator

Fabricius Susanna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2017-12-30 - Rapporter och produktioner
 • 2017-12-30 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 09:15 - 12:15 A311 Planering och integrering av digitala marknadsföringskampanjer Intro, och uppdelning av arbetsgrupper Grupperna: val av varumärken, börja med kampanjplanernas strategier Broth Joacim
2020-01-13 09:15 - 12:15 A510 Planering och integrering av digitala marknadsföringskampanjer Uppföljning av grupperna, frågeställningar-tankar angående val av strategier, förutsättningar, idéer etc. Val av fler avstämningsmöten innan presentationer. Val av presentationsdag (9/3 eller 16/3) Broth Joacim
2020-01-27 09:00 - 12:00 A510 Planering och integrering av digitala marknadsföringskampanjer Uppföljning av grupperna, frågeställningar-tankar angående val av strategier, förutsättningar, idéer etc. Val av fler avstämningsmöten innan presentationer. Val av presentationsdag (9/3 eller 16/3) Broth Joacim
2020-02-06 09:00 - 12:00 A510 Planering och integrering av digitala marknadsföringskampanjer Uppföljning av grupperna, frågeställningar-tankar angående val av strategier, förutsättningar, idéer etc. Val av fler avstämningsmöten innan presentationer. Val av presentationsdag (9/3 eller 16/3) Broth Joacim
2020-02-28 11:15 - 13:15 F363 Planering och integrering av digitala marknadsföringskampanjer Uppföljning av grupperna, frågeställningar-tankar angående val av strategier, förutsättningar, idéer etc. Val av fler avstämningsmöten innan presentationer. Val av presentationsdag (9/3 eller 16/3) Broth Joacim
2020-03-09 13:00 - 16:00 A510 Planering och integrering av digitala marknadsföringskampanjer Presentation av kampanjplan samt mediamaterial (skriftlig och muntlig redogörelse) Broth Joacim
2020-03-16 09:15 - 12:15 B522 Planering och integrering av digitala marknadsföringskampanjer Presentation av kampanjplan samt mediamaterial (skriftlig och muntlig redogörelse) Broth Joacim

Kurs- och studieplansökning