Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att studenten känner till olika digitala kanaler och kan använda dessa för att driva trafik till en organisations webbplats. Studenten förstår skillnaden mellan outbound och inbound marketing och klarar av att kombinera de bästa av två världar för att öka medvetenheten om ett företag. Därtill kan studenten använda verktyg som effektiverar, automatiserar och mäter olika marknadsförings aktiviteter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande: -känna till principerna för digital reklam -klara av att planera och implementera digital reklam i olika kanaler -kunna kalkylera olika nyckeltal som t.ex. ROI -känner till vilka möjligheter content marketing erbjuder samt vilka kanaler som lämpar sig för detta -kunna implementera ett företags content marketing strategi -känna till aktuella sociala media verktyg och utnyttja dessa för att nå och kommunicera med kunden -känna till och kunna använda olika verktyg social media analys -Kunna utveckla kommunikationen med företagets målgrupper

Innehåll

-Sökmarknadsföring - PPC -Digitala annonser - modeller och kanaler -Olika sociala media platformer -Content marketing -Spridningsstrategi -Integration av social medier och digitala kampanjer -Social analytics

Förkunskaper

Marknadsföring 30 ECTS

Mer information

Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Chaffey Dave. 2014. Emarketing excellence. Fourth edition. Material i itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Nätbaserade - 23 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studenten genomföra följande: Examination 1: Lämna in skriftliga arbeten under kursen Examination 2: Delta i tentamen

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-18 till 2020-01-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-16 09:15 - 12:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-01-20 09:15 - 12:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-01-31 09:15 - 12:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-02-06 13:00 - 15:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-02-11 09:15 - 12:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-02-27 12:15 - 15:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-03-05 08:30 - 12:00 E384 Online kommunikationskanaler Forsström Mikael
2020-03-06 09:00 - 13:30 E384 Online kommunikationskanaler

Kurs- och studieplansökning