Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att ge ett paraplyperspektiv av digital marknadsföring och dess komponenter.

Läranderesultat

- beskriva koncept inom digital marknadsföring - förstå konsumentbeteendeprocesser online - utforska alternativ för att bygga trafik till webbplatser, PE(S)O-modellen - granska den roll som innehåll och sociala medier har i marknadsföring - förklara särdrag i mobil marknadsföring - delningsekonomi som fenomen - analysera online marknadsföringsaktiviteter

Innehåll

- Digitala begrepp och definitioner - Den digitala kunden: motivation att vara online, digital köpprocesser etc. - Grundlogiken i köpt, ägd och förtjänad online media - Social media- och innehållsmarknadsföring - Mobil marknadsföring - Delningekonomi

Förkunskaper

Marknadsföring 20sp eller motsvarande

Litteratur

Ström, R. & Vendel, M. (2015). Digital marknadsföring, Sanoma Utbildning. Arhammar, J. & Staunstrup, P. (2016). Content marketing för alla. AS Printon Tryckeri, Estland. Carlsson, L. (2012), Marknadsföring och Kommunikation i Sociala Medier, som e-bok i eLib vid Arcada. Chaffey, D & Smith, PH (2013). eMarketing Excellence, 4th ed. Routledge, London / New York

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
  • Självstudier - 49 timmar
  • Seminarier - 6 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Individuella uppgifter 60p och gruppuppgift 40p. Deltagande i gästföreläsningar. Alla uppgifter bör vara godkända för att erhålla ett slutvitsord.

Lärare

Eriksson Niklas

Examinator

Eriksson Niklas

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-30 12:00 - 14:00 A311 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-09-12 08:30 - 11:00 D4107-08 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-09-19 08:30 - 11:00 B325 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-09-26 09:00 - 12:00 B320 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-10-03 09:00 - 12:00 B328 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-10-08 08:30 - 11:00 B326 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-10-17 08:30 - 11:00 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas
2019-10-24 08:30 - 11:00 F367 Det digitala marknadsföringslandskapet Eriksson Niklas

Kurs- och studieplansökning