Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kursen har fokus på hur man kommunicera och påverka människor med hjälp av det visuella såväl ur ett praktiskt som ur ett teoretiskt perspektiv och den betonar den roll som visuell kommunikation spelar i dagens samhälle. Kursen ger dig en teoretisk bas i digital kommunikation och interaktiva medier med fokus på färg, typografi, layout och bildanalys. Efter genomgången kurs skall studenten kunna ingående tillämpa teoretiska och praktiska moment och därmed kunna: Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande principer för val av typografi Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande principer för layout Kunna formge och producera original för trycksframställning Kunna värdera och välja uttryckssätt för kommunikation via digitala medier Känna till grundläggande färgsymbolik och färgpsykologi

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskaper om den visuella kulturens påverkan på människor och ha goda insikter i hur bildelement används av avsändare för att förmedla betydelser och hur dessa betydelser uppfattas utgående från betraktares förkunskaper och värderingar. Ytterligare bör studenten behärska bildteoretiska begrepp, teorier och modeller och ha färdigheter i att framställa, utforma och förmedla olika typer av visuella budskap. Genom att kombinera studier inom medier, kommunikation, design och teknologi lär studenten sig att designa budskap och skapa flexibla IT-designlösningar med bredd och kvalitet för olika miljöer.

Innehåll

Visuell kommunikation med inriktning på syfte, kontext och effekt Grundläggande principer för typografi och layout. Praktiskt layoutarbete i InDesign och Photoshop Typografi Perception Färgkommunikation

Förkunskaper

Marknadsföringens grunder Consumer Behavior Branding and Communication

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

 • Nyberg Janne
 • Broth Joacim

Examinator

Nyberg Jan

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-03 08:30 - 12:00 B325 Visuell kommunikation Broth Joacim
2019-09-12 12:00 - 15:30 B327 Visuell kommunikation Broth Joacim
2019-09-17 12:00 - 15:30 B327 Visuell kommunikation Broth Joacim
2019-09-24 10:30 - 14:15 A503 Visuell kommunikation Broth Joacim
2019-10-01 08:30 - 12:00 E384 Visuell kommunikation Nyberg Janne
2019-10-10 08:30 - 11:45 E384 Visuell kommunikation Nyberg Janne
2019-10-15 08:30 - 12:00 E384 Visuell kommunikation Nyberg Janne
2019-10-22 13:30 - 17:00 E384 Visuell kommunikation Nyberg Janne
2019-10-23 08:45 - 12:00 E384 Visuell kommunikation Ingen undervisning. Klassen är bokad för att studenterna skall jobba med projekt.
2019-10-24 08:45 - 12:00 E384 Visuell kommunikation Ingen undervisning. Klassen är bokad för att studenterna skall jobba med projekt.
2019-10-25 08:45 - 16:00 E384 Visuell kommunikation Ingen undervisning. Klassen är bokad för att studenterna skall jobba med projekt.

Kurs- och studieplansökning