Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att ge kunskaper för analyserande av resultat och att göra förbättringsförslag utgående från hospitality företagets synvinkel. Studenten skall få färdigheter för förståelse av kundens behov och konkurrensfaktorerna inom branschen. Revenue Management och prissättning har en central roll. Syftet med Revenue Management är att öka vinsten av försäljning genom statistiska analyser av kundernas köpbeteende och förutsägelser av efterfrågan, vilket sedan ligger till grund för en segmenterterad prissättning.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs skall du klara av att relatera till olika hospitality industrins planerings-, försäljnings- och uppföljningsuppgifter med tanke på olika kundgrupper. Du skall kunna analysera resultat och göra förbättringsförslag utgående från företagets synvinkel.

Innehåll

Operativ ledarskap inom hospitality industri Global Distribution Systems Revenue Management grunderna som tex. prissättning, kundbeteende och efterfråga/utbud

Förkunskaper

Introduction to the Tourism Industry

Litteratur

Hospa E-book Revenue Management, http://hospa.org/en/resources/rm-ebook- download/#.VORmf2Oc4nI Tranter et. al, 2009, An introduction to revenue management for the hospitality industry : principles and practices for the real world Walker 2013, Introdustion to Hospitality Vallen & Vallen,2005, Check In Check Out Holloway & Humphreys, 2012, The Business of Tourism

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination Uppgift 40% Tentamen 60% Minimi 50% av båda delarna för att få godkänt i kursen

Lärare

Broth Joacim

Examinator

Fabricius Susanna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 14:15 - 16:00 B328 Hospitality Management Broth Joacim
2019-09-03 13:00 - 14:45 B328 Hospitality Management Broth Joacim
2019-09-05 09:15 - 11:00 A503 Hospitality Management Broth Joacim
2019-09-10 13:00 - 14:45 F367 Hospitality Management Broth Joacim
2019-09-12 09:15 - 11:00 B325 Hospitality Management Broth Joacim
2019-09-17 09:15 - 11:00 A503 Hospitality Management Broth Joacim
2019-09-19 13:00 - 14:45 B327 Hospitality Management Broth Joacim
2019-09-24 08:30 - 10:15 A503 Hospitality Management Broth Joacim
2019-09-26 14:45 - 16:30 B328 Hospitality Management Broth Joacim
2019-10-01 12:30 - 14:15 B327 Hospitality Management Broth Joacim
2019-10-03 12:00 - 13:45 B328 Hospitality Management Broth Joacim
2019-10-08 13:00 - 14:45 B327 Hospitality Management Broth Joacim
2019-10-10 09:15 - 11:00 B326 Hospitality Management Broth Joacim
2019-10-15 12:30 - 14:15 A503 Hospitality Management Broth Joacim
2019-10-17 09:15 - 11:00 B327 Hospitality Management Broth Joacim
2019-10-22 13:00 - 14:45 B327 Hospitality Management Broth Joacim
2019-10-24 09:15 - 11:00 B327 Hospitality Management Broth Joacim

Kurs- och studieplansökning