Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to provide basic
knowledge on the tourism industry, both globally
and locally in Finland. The importance and
impacts of the tourism industry will be
discussed, as well as the roles and challenges
of
different tourism actors. The student will also
become familiar with different attractions and
tourism regions within Finland.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected
to have a general knowledge on the structure of
the tourism industry both globally and locally
in
Finland, and to be aware of the key actors
within
this field. The student will be familiar with
various attractions and tourism regions within
the country.

Innehåll

Structure of the tourism industry
Tourism destinations
Finland as a tourism destination
Tourism demand and consumer behaviour
Tourism transport
Tourism attractions
Public sector & Policy
Tourism impacts
Tourism trends

Förkunskaper

None, IB and FE students have priority in this
course

Kursen ersätter följande kurser

Introduction to the tourism industry in Finland

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 30 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
  • Självstudier - 20 timmar
  • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Total points 100, to pass
the course minimum 50 points required.

Lärare

Halmén Mia

Examinator

Halmén Mia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (47 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 13:30 - 16:00 B518 Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia
2019-11-05 09:15 - 11:45 B518 Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia
2019-11-12 09:30 - 12:00 B518 Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia
2019-11-14 12:30 - 15:00 D173 Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia
2019-11-19 12:30 - 15:00 B518 Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia
2019-11-21 09:15 - 11:45 D173 Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia
2019-11-26 09:15 - 11:45 B518 Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia
2019-12-04 09:45 - 11:45 F143 Introduktion till turismindustrin/ Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia
2019-12-05 13:00 - 15:30 B518 Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia
2019-12-10 12:30 - 15:00 D173 Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia
2019-12-11 09:15 - 11:45 B518 Introduction to the Tourism Industry Halmén Mia

Kurs och studieplanssökning