Media Management

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Medianom (högre YH)
Omfattning: 60 sp/ 1-2 år
Examensansvarig: Tiina Räisä
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna

Senast uppdaterad

1.2.2019