Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten på Arcada jobbar med bl.a. interna och externa kommunikationsfrågor, marknadsföring av högskolan, grafisk planering och studentrekrytering. En viktig del av uppdraget är upprätthållande och utveckling av Arcadas identitet, image och profil – högskolans varumärke.

Eftersom rekryteringen av nya studenter är en av våra viktigaste uppgifter sköter vi rekryteringskampanjer, mässor och skol- och studiebesök. Vi fyller även våra webbplatser och sociala medier med både text och bild. Många av högskolans nyheter skrivs av oss på kommunikationsenheten. Utöver mässor sköter vi arrangemangen kring högskolans event som inskriptionsfesten, examensceremonier, My Future Work och alumnevent. Hos oss utvecklas också högskolans webbtjänster så som Start, vår externa webbplats arcada.fi och bloggen Inside Arcada.

Till vår uppgift hör även kontakter och relationer med alumner, media och andra intressegrupper.

Arcadahuset är även ett populärt ställe, där företag och organisationer ordnar konferenser och möten. Uthyrningsverksamheten av Arcadas utrymmen sköts av Arcada Congress and Event, som en del av kommunikationsenheten.

Om det är någonting som du funderar på stort som smått kan du alltid kontakta vår infodesk på andra våningen. Kommunikationsenheten hittar du i blocket C3.

Kommunikationsenheten

Gunilla Sjöberg
Kommunikationschef
Tfn: 0207 699 675
E-post: gunilla.sjoberg[a]arcada.fi

Johanna Modig-Gräsbeck
Informatör
Tfn: 0207 699 677
E-post: johanna.modig-grasbeck[a]arcada.fi

Andréa Högberg
Informatör
Tfn: 0207 699 681
E-post: andrea.hogberg[a]arcada.fi

Fredrik Gjerde
Kommunikationsplanerare
Tfn: 0207 699 680
E-post: fredrik.gjerde[a]arcada.fi

Mikael Wackin
Kommunikatör
Tfn: 0207 699 484
E-post: mikael.wacklin[a]arcada.fi

Maria von Bonsdorff-Hermunen
Kongress- och eventansvarig
Tfn: 0207 699 503
E-post: maria.vonbonsdorff-hermunen[a]arcada.fi

Mia Ingman
Alumnkoordinator
Tfn: 0207 699 667
E-post: mia.ingman[a]arcada.fi

Daniel Storgårds
Webbutvecklare
Tfn: 0207 699 596
E-post: daniel.storgards[a]arcada.fi

Sociala medie-kanaler som upprätthålls av kommunikationsenheten

Facebook

Arcadas officiella Facebook-sida följs i dagsläget av över 5000 personer. Sidan används i första hand som en förlängning av vårt campus. Här informerar vi om kommande evenemang, tipsar om nyheter och annat som intresserar såväl våra nuvarande studenter som potentiella sökanden.

facebook.com/ArcadaUAS

Inside.arcada.fi

På Arcadas egen bloggportal inside.arcada. fi hittas över 30 bloggar som skrivs såväl av våra nuvarande studenter, personal och alumner. Här ges en möjlighet att klä vardagen på Arcada i såväl egna ord som bilder. Samtliga av Arcadas livestreamade event presenteras även på bloggportalen.

Du är välkommen att blogga på Inside Arcada om dina studier och praktik här hemma eller utomlands eller om ett intressant projekt du deltar i. Kontakta oss på kommunikationsenheten på inside[a]arcada.fi, så berättar vi mer om bloggandet och hur du kommer igång.

inside.arcada.fi

Twitter

Arcadas officiella Twitterkonto stöder främst medias, journalisters, beslutsfattares och samarbetspartners behov av att få våra se¬naste nyheter, pressmeddelanden och an¬nan intressant information som är aktuell just i dag.

twitter.com/arcadauas

Instagram

Arcadas officiella instagramkonto ger genom bilder en inblick bakom högskolans kulisser.

instagram.com/arcadauas

LinkedIn

Arcadas LinkedIn-konto är en av våra officiella portar mot arbetslivet, samarbetspartners och organisationer, våra alumner och kommande föreläsare och anställda. Här publiceras de senaste nyheterna för den externa målgrupp som är intresserade av Arcadas på ett professionellt plan.

Arcadas LinkedIn-konto

YouTube

Arcada har en egen kanal på Youtube där vi bl.a. publicerar våra rekryterings- och marknadsföringsvideor.

youtube.com/ArcadaUniversity

Flickr

Arcada har ett eget konto på fotografidelningssajten Flickr med bilder från olika evenemang och händelser.

flickr.com/photos/arcadauniversity

Issuu

Arcada publicerar alla större publikationer, som broschyrer och kataloger, på Issuu.com.

issuu.com/arcada

Senast uppdaterad

15.5.2017

Uppdateringsansvarig

Kommunikationsenheten