Skicka och ta emot stora filer

Ibland har man mycket stora filer som man vill skicka eller ta emot och som inte fungerar via e-post eller itslearning. Använd då som mellanhand OneDrive eller Funets Filesender, se Tutorialen.

Senast uppdaterad

8.8.2017