Global Health Care

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen
Omfattning: 90 sp, 1,5-3 års studier
Språk: Engelska
Examensansvarig: Heikki Paakkonen

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna

Senast uppdaterad

3.10.2018

Uppdateringsansvarig

Erica Åkermarck