Institutionen för vård

Institutionen för vård, med närmare 700 studenter inom vård och akutvård, kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. Institutionen erbjuder fem utbildningar på bachelornivå/yrkeshögskolenivå (Sjukskötare, Hälsovårdare, Barnmorska, Förstavårdare och Nursing) samt två på masternivå/högre yrkeshögskolenivå (Avancerad klinisk vård och Global Health Care).

På Institutionen för vård vet vi att transparens och nyfikenhet är nyckeln till att utbilda kunnig och kompetent arbetskraft som på allvar kan göra skillnad i vårdverkligheten. Oavsett vilken utbildning du valt att studera vid institutionen möter du arbetslivet med ett modernt synsätt där människan står i centrum och vårdtagaren aldrig förpassas till en passiv biroll – utan tvärt om är den viktigaste aktören i ett vårdsammanhang. Institutionen leds av Prefekt Maria Forss.

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor gällande dina studier? Kontakta i första hand institutionens amanuens Erica Åkermarck. Även utbildningsansvariga, dina lärare och din lärartutor hjälper dig med studierelaterade frågor. Du kan också kontakta din studenttutor eller Studieservice i C3.

Utlandsstudier eller praktik utomlands?

Att studera eller jobba utomlands är berikande för dig som student både professionellt och på ett personligt plan. Erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter. Studenter vid Arcada har olika möjligheter att åka utomlands och göra en del av studierna där. Som student inom vård kan du studera vid högskolor främst inom Norden och Baltikum. Praktiken är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Tar du chansen att göra den utomlands visar du för din framtida arbetsgivare att du är den sortens person som inte är rädd för att kliva ur din comfort zone för att skaffa dig nya erfarenheter.

Forskning och utveckling - redan under studietiden?

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar ofta i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Inom patientsäkerhet är vår institution internationellt en föregångare i simuleringspedagogik, IT-baserad läkemedelskompetens samt i förebyggande av risker i vården gällande mänskliga faktorer.

Arcada samarbetar nära med bl.a. kommuner, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och ett flertal universitet så som Helsingfors Universitet, Universitet i Riga och högskolorna i Stavanger, Halmstad och Mälardalen.

 

Senast uppdaterad

26.2.2019