Institutionen för vård

Institutionen för vård, med närmare 700 studenter inom vård och akutvård, kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. Institutionen erbjuder fem utbildningar på bachelornivå/yrkeshögskolenivå (Sjukskötare, Hälsovårdare, Barnmorska, Förstavårdare och Nursing) samt tre på masternivå/högre yrkeshögskolenivå (Avancerad klinisk vård, Global Health Care och Mental Health).

På Institutionen för vård vet vi att transparens och nyfikenhet är nyckeln till att utbilda kunnig och kompetent arbetskraft som på allvar kan göra skillnad i vårdverkligheten. Oavsett vilken utbildning du valt att studera vid institutionen möter du arbetslivet med ett modernt synsätt där människan står i centrum och vårdtagaren aldrig förpassas till en passiv biroll – utan tvärt om är den viktigaste aktören i ett vårdsammanhang. Institutionen leds av Prefekt Maria Forss.

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor gällande dina studier? Kontakta i första hand institutionens amanuens Erica Åkermarck. Även examensansvariga, dina lärare och din lärartutor hjälper dig med studierelaterade frågor. Du kan också kontakta din studenttutor eller Studieservice i C3.

Utlandsstudier eller praktik utomlands?

Att studera eller jobba utomlands är berikande för dig som student både professionellt och på ett personligt plan. Erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter. Studenter vid Arcada har olika möjligheter att åka utomlands och göra en del av studierna där. Som student inom vård kan du studera vid högskolor främst inom Norden och Baltikum. Praktiken är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Tar du chansen att göra den utomlands visar du för din framtida arbetsgivare att du är den sortens person som inte är rädd för att kliva ur din comfort zone för att skaffa dig nya erfarenheter.

Forskning och utveckling - redan under studietiden?

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar ofta i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Inom patientsäkerhet är vår institution internationellt en föregångare i simuleringspedagogik, IT-baserad läkemedelskompetens samt i förebyggande av risker i vården gällande mänskliga faktorer.

Arcada samarbetar nära med bl.a. kommuner, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och ett flertal universitet så som Helsingfors Universitet, Universitet i Riga och högskolorna i Stavanger, Halmstad och Mälardalen.

Kvalitetsråd

Varje institution har ett kvalitetsråd som utses av och rapporterar till prefekten. Kvalitetsråden ersätter de tidigare avdelningsråden och ansvarar för kvalitetsuppföljningen gällande undervisningen, forskningen och samhällspåverkan vid institutionen. Till rådens uppgifter hör att organisera kvalitetsuppföljningen vid institutionen samt att sammanställa rapporter över hur kvalitetsarbetet utvecklas.

Kvalitetsråden består av fem personer, två utsedda bland institutionens undervisnings- och forskningspersonal och två bland studenterna vid institutionen samt av institutionens amanuens. Rådets mandatperiod är två läsår.

Prefekten utser studentmedlemmar efter att ha hört studerandekåren. En av personalmedlemmarna fungerar som rådets ordförande.

Institutionens kvalitetsråd:

  • Ordförande: Överlärare Ira Jeglinsky
  • Överlärare Heikki Paakkonen (Suppleant: Överlärare Åsa Rosengren)
  • Lektor Marko Vaappo (Suppleant: Lektor Anu Grönlund)
  • Studerande Hanna Lindholm (Suppleant: Jenny Tabermann)
  • Studerande Pia Bengts (Suppleant: Petra Zarbock)
  • Amanuens Maria Enoksson
  • Amanuens Erica Åkermarck

Rådets protokoll publiceras på sidan Kvalitetsrådens protokoll.

Senast uppdaterad

30.11.2018