Institutionen för kultur och media

Institutionen för kultur och media inspirerar till kreativitet och innovation. Genom regelbunden kontakt med föreläsare, forskare och ledande branschexperter utvecklar studenterna professionella och analytiska färdigheter som gör dem konkurrenskraftiga inom kultur- och mediefälten.

Vi på Arcada ser det som vårt specialuppdrag att utbilda proffs inom online media, film, tv och kulturproducentskap på svenska. På vår institution studerar sammanlagt 314 studenter inom utbildningarna mediekultur, kulturproducentskap och Media Management.

Forskning och utveckling – redan under studietiden?

Vi fäster blicken vid de utmaningar och möjligheter som uppstår då kulturen och samhället i allt högre grad medieras. Därigenom kan vi – genom samarbete med huvudaktörer inom kultur- och mediebranschen – undersöka, analysera och bedriva forskning om både gårdagens och dagens trender och föreslå lösningar för att stärka och förbättra dem. Våra medarbetare och studenter är därför ofta involverade i banbrytande projekt som gör verklig skillnad på fältet, som t.ex. lanseringen och tillämpningen av nya teknologiska modeller inom digital produktion och scenkonsten. Våra samarbetspartners inkluderar bland andra: YLE, Helsingfors festspel, Aalto Universitetet, Högskolan på Åland och Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet.

Arcada samarbetar nära med bl.a. kommuner, Folkhälsan, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och ett flertal universitet så som Helsingfors Universitet, Universitet i Riga och högskolorna i Stavanger, Halmstad och Mälardalen.

Utlandsstudier eller praktik utomlands?

Att studera eller jobba utomlands är berikande för dig som student både professionellt och på ett personligt plan. Erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter. Studenter vid Arcada har olika möjligheter åka utomlands och göra en del av studierna där. Som student inom mediekultur och kulturproducentskap kan du studera vid högskolor i bl.a. Tyskland, Irland, Norge och Sydafrika. Praktiken är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Tar du chansen att göra den utomlands visar du för din framtida arbetsgivare att du är den sortens person som inte är rädd för att kliva ur din comfort zone för att skaffa dig nya erfarenheter.

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor om dina studier? Intresserad av att studera utomlands eller av att delta i forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt? Kontakta institutionens amanuens. Även dina lärare och din lärartutor hjälper dig med studierelaterade frågor. Du kan också kontakta din studenttutor eller Studieservice i C3.

Lärartutorer 2018-2019

Kulturproducentskap:
Tomas Träskman: år 1-4

Mediekultur:
Jutta Törnqvist: Online media
Jan Nåls: Manus och regi
Robert Nordström: Foto och klipp
Kauko Lindfors: Ljudarbete
Leila Lyytikäinen: Producentskap

Kvalitetsråd

Varje institution har ett kvalitetsråd som utses av och rapporterar till prefekten. Kvalitetsråden ersätter de tidigare avdelningsråden och ansvarar för kvalitetsuppföljningen gällande undervisningen, forskningen och samhällspåverkan vid institutionen. Till rådens uppgifter hör att organisera kvalitetsuppföljningen vid institutionen samt att sammanställa rapporter över hur kvalitetsarbetet utvecklas.

Kvalitetsråden består av fem personer, två utsedda bland institutionens undervisnings- och forskningspersonal och två bland studenterna vid institutionen samt av institutionens amanuens. Rådets mandatperiod är två läsår.

Prefekten utser studentmedlemmar efter att ha hört studerandekåren. En av personalmedlemmarna fungerar som rådets ordförande.

Kvalitetsrådet för Institutionen för kultur och media

  • Ordförande: Dr. Owen Kelly
  • Övriga medlemmar: Jutta Törnqvist
  • Amanuens Monica Löv
  • Studerande Jasmine Laine (Mediekultur) / Suppleant: Maria Bussman (Mediekultur)
  • Studerande Malin Åhman (Kulturproducentskap) / Suppleant: Atte Kola (Kulturproducentskap)

Rådets mandatperiod är 1.8.2017-31.7.2019.

Rådets protokoll publiceras på sidan Kvalitetsrådens protokoll.

Senast uppdaterad

13.2.2019

Uppdateringsansvarig

Monica Löv