Media Management

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Medianom (högre YH)
Omfattning: 60 sp/ 1-2 år
Examensansvarig överlärare: Mats Nylund
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna

Senast uppdaterad

13.10.2017