Mental Health

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen i teknik, Ingenjör (högre YH)
Omfattning: 90 sp/ 2-3 år
Examensansvarig: Jukka Piippo
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna.

Senast uppdaterad

27.4.2017