Mental Health

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen
Omfattning: 90 sp/ 2-3 år
Examensansvarig: Jukka Piippo
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna.

Senast uppdaterad

4.10.2017