Kontaktuppgifter

Carina Kiukas, B4, carina.kiukas[a]arcada.fi, tfn +358 207 699 536
Examensansvarig

Jacob Jungell, B4, jacob.jungell[a]arcada.fi, tfn +358 40 772 33 67
Lärare i idrott och hälsopromotion

Katri Ruutu (moderskapsledig), B4, katri.ruutu[a]arcada.fi, tfn +358 207 699 485
Lektor i idrott och hälsopromotion.

Topi Taskinen, B4, topi.taskinen[a]arcada.fi, tfn +358 207 699 403
Lektor i idrott och hälsopromotion, ansvarig för profileringen tränarskap

Cia Törnblom, B4, cia.tornblom[a]arcada.fi, tfn +358 207 699 621
Lektor i idrott och hälsopromotion, ansvarig för profileringen hälsofrämjande

Marko Vaappo, B4, marko.vaappo[a]arcada.fi, tfn +358 207 699 685
Lektor i idrott och hälsopromotion.

Riitta Vienola, B4, riitta.vienola[a]arcada.fi, tfn +358 207 699 560
Lektor i idrott och hälsopromotion.

Maria Enoksson, B4, maria.enoksson[a]arcada.fi, tfn +358 207 699 572
Amanuens

Senast uppdaterad

24.10.2017