Global Health Care

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen
Omfattning: 90 sp, 2-3 år deltidsstudier
Språk: Engelska
Examensansvarig: Gun-Britt Lejonqvist

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna

Senast uppdaterad

7.8.2015