Institutionen för hälsa och välfärd

Institutionen för hälsa och välfärd är den största på Arcada med över 1 100 studenter och ett femtiotal lärare och forskare i akutvård, ergoterapi, fysioterapi, vård, idrott och det sociala området. Institutionen är indelad i två sektioner: Sektionen för Hälsa och samhälle (ergoterapi, fysioterapi, idrott och hälsopromotion samt sociala omdrådet) och Sektionen för Vård (sjukvård, hälsovård, barnmorskearbete, förstavård och Nursing)

Institutionen är en central utbildare inom idrott, social- och hälsovård och kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. De olika sektionerna leds av utbildningscheferna: Carina Kiukas (Hälsa och samhälle) och Eivor Wallinvirta (Vård)

Forskning och utveckling – redan under studietiden?

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar ofta i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Inom patientsäkerhet är vår institution internationellt en föregångare i simuleringspedagogik, IT-baserad läkemedelskompetens samt i förebyggande av risker i vården gällande mänskliga faktorer. Även inom hälsofrämjande finns ett stort kunnande – vi fokuserar på att förebygga nedsatt arbetsförmåga och på att förlänga arbetskarriärerna. Inom social delaktighet intresserar vi oss mest för det sociala kapitalet och tjänsteutveckling (mental hälsa, barnomsorg och äldrevård).

Arcada samarbetar nära med bl.a. kommuner, Folkhälsan, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och ett flertal universitet så som Helsingfors Universitet, Universitet i Riga och högskolorna i Stavanger, Halmstad och Mälardalen.

Utlandsstudier eller praktik utomlands?

Att studera eller jobba utomlands är berikande för dig som student både professionellt och på ett personligt plan. Erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter. Studenter vid Arcada har olika möjligheter åka utomlands och göra en del av studierna där. Som student inom hälsa och välfärd kan du studera vid högskolor i bl.a. Spanien, Kanada och Danmark. Praktiken är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Tar du chansen att göra den utomlands visar du för din framtida arbetsgivare att du är den sortens person som inte är rädd för att kliva ur din comfort zone för att skaffa dig nya erfarenheter.

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor gällande dina studier? Kontakta i första hand amanuenserna Erica Åkermarck (Sektionen för vård) eller Maria Enoksson (Sektionen för hälsa och samhälle).  Även examensansvariga, dina lärare och din lärartutor hjälper dig med studierelaterade frågor. Du kan också kontakta din studenttutor eller Studieservice i C3.

Lärartutorer

Sociala området:
Ingmar Sigfrids: år 1, 2 och 4
Bettina Brantberg: år 3

Vård:
Gun-Britt Lejonqvist:
Jari Savolainen:

Nursing:
Denise Villikka:
Pamela Gray

Förstavård/Akutvård:
Christoffer Ericsson:år 1 och 2
Patrik Nyström: år 2 och 4

Hälsovård:
Anu Grönlund: alla årskurser

Barnmorska:
Pernilla Stenbäck: alla årskurser

Ergoterapi:
Heidi Peri: alla årskurser

Idrott och hälsopromotion:
Cia Törnblom: idrott-17
Marko Vaappo: idrott-16
Topi Taskinen: idrott-15
Riitta Vienola: idrott-14
 

Fysioterapi:
Anne Kokko: år 1
Thomas Hellstén: år 2
Göta Kukkonen: år 3
Joachim Ring: år 4

Kvalitetsråd

Varje institution har ett kvalitetsråd som utses av och rapporterar till prefekten. Kvalitetsråden ersätter de tidigare avdelningsråden och ansvarar för kvalitetsuppföljningen gällande undervisningen, forskningen och samhällspåverkan vid institutionen. Till rådens uppgifter hör att organisera kvalitetsuppföljningen vid institutionen samt att sammanställa rapporter över hur kvalitetsarbetet utvecklas.

Kvalitetsråden består av fem personer, två utsedda bland institutionens undervisnings- och forskningspersonal och två bland studenterna vid institutionen samt av institutionens amanuens. Rådets mandatperiod är två läsår.

Prefekten utser studentmedlemmar efter att ha hört studerandekåren. En av personalmedlemmarna fungerar som rådets ordförande.

Kvalitetsrådet för Institutionen för hälsa och välfärd

  • Ordförande: Överlärare Ira Jeglinsky

Övriga medlemmar med suppleanter:

  • Överlärare Heikki Paakkonen (Suppleant: Överlärare Åsa Rosengren)
  • Lektor Marko Vaappo (Suppleant: Lektor Anu Grönlund)
  • Studerande Hanna Lindholm (Suppleant: Jenny Tabermann)
  • Studerande Pia Bengts (Suppleant: Petra Zarbock)
  • Amanuens Maria Enoksson
  • Amanuens Erica Åkermarck

Rådets protokoll publiceras på sidan Kvalitetsrådens protokoll.

Senast uppdaterad

3.8.2018

Uppdateringsansvarig

Maria Enoksson & Erica Åkermarck