Institutionen för hälsa och välfärd

Institutionen för hälsa och välfärd är en av de största på Arcada med närmare 750 studenter. Till institutionen hör fyra bachelorutbildningar/yrkeshögskoleutbildningar (Ergoterapeut, Fysioterapeut, Idrottsinstruktör och Socionom) samt tre masterutbildningar/högre yrkeshögskoleutbildningar ( Sociala området, Hälsofrämjande, Rehabilitering och Mental Health).

Med öppenhet och innovation som ledord utbildar institutionen morgondagens experter för en arbetsmarknad i konstant förändring. Inom våra utbildningar lägger vi också vikt vid nyfikenhet, hälsofrämjande och ledarskap för att du som utexaminerad ska utveckla de kompetenser som krävs inom din bransch och för du ska kunna driva utvecklingen inom den vidare. Institutionen leds av Prefekt Carina Kiukas

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor gällande dina studier? Kontakta i första hand institutionens amanuens Maria Enoksson. Även examensansvariga, dina lärare och din lärartutor hjälper dig med studierelaterade frågor. Du kan också kontakta din studenttutor eller Studieservice i C3.

Utlandsstudier eller praktik utomlands?

Att studera eller jobba utomlands är berikande för dig som student både professionellt och på ett personligt plan. Erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter. Studenter vid Arcada har olika möjligheter åka utomlands och göra en del av studierna där. Som student inom hälsa och välfärd kan du studera vid högskolor i bl.a. Spanien, Kanada och Danmark. Praktiken är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Tar du chansen att göra den utomlands visar du för din framtida arbetsgivare att du är den sortens person som inte är rädd för att kliva ur din comfort zone för att skaffa dig nya erfarenheter.

Forskning och utveckling - redan under studietiden?

Inom forskning och utveckling är vi intresserade speciellt av patientsäkerhet, hälsofrämjande och social delaktighet. Studenterna deltar ofta i forsknings- och utvecklingsprojekt – det ger dig som student ovärderliga hands on-kunskaper då du redan under studietiden jobbar sida vid sida med lärare och forskare.

Inom patientsäkerhet är vår institution internationellt en föregångare i simuleringspedagogik, IT-baserad läkemedelskompetens samt i förebyggande av risker i vården gällande mänskliga faktorer. Även inom hälsofrämjande finns ett stort kunnande – vi fokuserar på att förebygga nedsatt arbetsförmåga och på att förlänga arbetskarriärerna. Inom social delaktighet intresserar vi oss mest för det sociala kapitalet och tjänsteutveckling (mental hälsa, barnomsorg och äldrevård).>

Arcada samarbetar nära med bl.a. kommuner, Folkhälsan, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och ett flertal universitet så som Helsingfors Universitet, Universitet i Riga och högskolorna i Stavanger, Halmstad och Mälardalen.

Senast uppdaterad

14.5.2019

Uppdateringsansvarig

Maria Enoksson