Materials Processing Technology

Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Examensansvarig lektor: Mirja Andersson
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna

Senast uppdaterad

23.9.2016