Institutionen för energi- och materialteknologi

Vad får man då man plockar ihop en plastfabrik i miniatyr, ett energilabb, ett kemilabb, över 280 ivriga ingenjörsstudenter och en mängd innovativa lärare och forskare i energi- och miljöteknik och material- och processteknik? Jo, summan av den additionen blir institutionen för energi- och materialteknologi på Arcada.
Forskning och utveckling – redan under studietiden

Som ingenjörsstudent på vår institution rullar du inte tummarna i väntan på din examen innan du på allvar får delta i nyskapande forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. På institutionen jobbar studenter och forskare sida vid sida i projekt och utvecklar vardagliga produkter för att hitta praktiska och konkreta lösningar på utmaningar vår omvärld står inför. Projekten fokuserar på multifunktionella material och energieffektivitet och vi utgår från samhällets och näringslivets behov. Vi tar fram bl.a. nya former för kostnadseffektiva energisaneringar av fastigheter och tar fram smarta lösningar inom hälsovård, det sociala området och energiområdet. Vi samarbetar med bl.a. Helsingfors Energi, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Chalmers tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna och Finlands fastighetsförbund.

Vill du studera eller göra din praktik utomlands?

Att studera eller jobba utomlands är berikande för dig som student både professionellt och på ett personligt plan. Erfarenheterna öppnar nya dörrar och möjligheter. Studenter vid Arcada har många möjligheter när det gäller att åka utomlands och göra en del av studierna där. Som ingenjörsstudent kan du studera vid högskolor i bl.a. Tyskland, Sverige, Holland och Spanien. Praktiken är viktig både för din egen utveckling och för din CV. Tar du chansen att göra den utomlands visar du för din framtida arbetsgivare att du är den sortens person som inte är rädd för att kliva ur din comfort zone för att skaffa dig nya erfarenheter.

Stöd och råd i studiefrågor

Har du frågor om dina studier? Intresserad av att studera utomlands eller av att delta i forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt? Kontakta din programledare eller amanuensen. Dina lärare och din lärartutor hjälper dig med studierelaterade frågor. Du kan också kontakta din studenttutor eller Studieservice i C3.

Lärartutorer 2018-19

Process- och materialteknik:

Silas Gebrehiwot

Energi- och miljöteknik:

Kim Skön
Kim Rancken

 

 

Senast uppdaterad

19.2.2019

Uppdateringsansvarig

Gitta Eriksson