International Business Management

Examensbenämning: Tradenom (Högre YH)
Omfattning: 90 sp/2-3 år
Examnesansvarig: Carl-Johan Rosenbröijer
Utbildningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna.

Senast uppdaterad

7.8.2015