Företagsekonomi

Examensbenämning: Tradenom
Omfattning: 210 studiepoäng, 3½ år
Utbildningsansvarig: Susanna Fabricius

Utbildningen i företagsekonomi siktar på att för det moderna näringslivet utbilda både nationellt och internationellt inriktade, innovativa personer med avancerat, praktiskt yrkeskunnande. Utbildningen ger ett brett baskunnande inom företagsekonomins olika delområden, färdigheter i metodik och informationsbehandling för affärsutveckling samt ett fördjupat kunnande inom ett område enligt eget önskemål. Studieplanen kompletteras även av språkstudier och enskilda kurser föreläses på engelska.

Studiemiljön

Studiemiljön i Arcada Business School är mångkulturell, öppen, nyfiken och personlig. Lärarna är engagerade, lättillgängliga och har en stark koppling till näringslivet. Många livslånga vänskapsband och värdefulla näringslivskontakter har bundits på Arcada Business School.

Studentutbyte

Arcada erbjuder ett brett nätverk av utbytesskolor I de flesta världsdelar och många spännande europeiska länder. Vi rekommenderar att alla åker utomlands för minst en termin eftersom utbytet ger mervärde i form av alternativa studiemöjligheter, språkkunskaper, internationella erfarenheter och personlig tillväxt. Dessutom erbjuder vi en Double Degree möjlighet i Frankfurt, Tyskland. Detta innebär att du efter din examen även erhåller en Tysk kandidatexamen.

Placering i arbetslivet/Karriärmöjligheter

Då du blir färdig tradenom har du färdigheter för en karriär i olika typers företag och organisationer. Ofta börjar du i assisterande roller eller som sakkunnig varefter du går vidare till positioner som förman eller chef. Din titel kan t.ex. vara:

Inköpschef - Produktkategorichef - Key Account Manager - Online marketing manager - Varumärkesassistent - Försäljningsassistent - Logistikchef - Distribution Coordinator - Inköpare - Utställningskoordinator - IT-ansvarig - Marknadsassistent - Försäljare - Projektplanerare - Konsult - Kundrådgivare - Controller - Projektchef - Ekonomiassistent -Koncernredovisare.

Generellt kan påpekas att tradenomer från Arcada klarat sig bra på arbetsmarknaden oberoende av inriktningen de valt. Statistik gällande tradenomers placering i arbetslivet hittar du på tradenomförbundets sidor:

www.tral.fi

Forskning, utveckling och innovation

Institutionens forskningsområden digital marknadsföring och Big data har uppnått hög status både inom Arcada och externt. Detta innebär att du som studerar på Arcada Business School kan delta i olika forskningsprojekt och att studierna har koppling till dessa forskningsområden.

Samarbete

Inom utbildning samarbetar vi med många företag i regionen och som student får du utföra verkliga uppdrag för dessa. Vi har även trainee-möjligheter inom våra partnerföretag vilket ofta leder till en anställning efter praktiktiden. Inom logistiken har Arcada och Hanken Svenska Handelshögskolan ett samarbete.

Högre yrkeshögskoleexamen

Visste du att studenter som har avlagt en yrkeshögskoleexamen (bachelor) och har minst tre års arbetserfarenhet kan fördjupa sin yrkeskompetens genom en högre yrkeshögskoleexamen (master)? En högre yrkeshögskoleexamen omfattar 60 eller 90 studiepoäng och kan ofta avläggas som deltidsstudier vid sidan av arbetet.

En högre yrkeshögskolexamen ger behörighet för offentliga tjänster med krav på högre högskolexamen.

Arcada erbjuder masterutbildning av olika slag, bl.a International Business Management.

Magisterexamen vid universitet

Efter en yrkeshögskoleexamen kan studenten ansöka till magisterstudier vid ett universitet. Magisterstudierna omfattar i regel 120 studiepoäng (två års heltidsstudier). Universitetet bestämmer på vilka grunder de sökande antas.

Licentiat - och doktorsexamen

Den som har avlagt en högre yrkeshögskoleexamen eller magisterexamen kan ansöka om att få avlägga licentiat- eller doktorsexamen vid ett universitet. Universitetet bedömer varje ansökan individuellt för att avgöra om den sökande har tillräckliga färdigheter för forskarutbildning.

Senast uppdaterad

22.2.2019