Big Data Analytics

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen i teknik, Ingenjör (högre YH)
Omfattning: 60 sp/ 1 år
Examensansvarig: Magnus Westerlund
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna

Senast uppdaterad

13.9.2017

Uppdateringsansvarig

Hanne Karlsson