Arcadas rektor Mona Forsskåhl leder och ansvarar för Arcadas krishanteringsgrupp, som kontinuerligt jobbar med säkerheten på Arcada.

Arcadas krishanteringsgrupp:

  • Rektor Mona Forsskåhl, tel. 0294 282 600, +358 50 64 936
  • Prorektor Carl-Johan Rosenbröijer tel. 0294 282 658, +358 50 463 57 47
  • Förvaltnings- och personaldirektör (arbetarskyddschef) Susanne Homén-Lindberg, tel. 0294 282609, +358 50 570 07 61
  • Studiechef Annika Stadius, tel. 0294 282 613, +358 50 431 32 34
  • Säkerhetschef David Sjöberg, tel. 0294 282 606, +358 50 3229 062
  • Kommunikationschef Hanna Donner, tel. 0294 282 523, +358 50300 8866

Arcadahuset är indelat i sex block och alla block har alla en egen säkerhetsansvarig (blockansvarig) som ansvarar för säkerheten i blocken under ledning av säkerhetschef David Sjöberg.

A-blocket

Niclas Hallgren

0294 282 824

040 511 08 28

 

B-blocket

Riitta Vienola

0294 282 560

040 513 55 69

 

C-blocket

Erica Åkermarck

0294 282 809

040 773 39 59

 

D-blocket

Harri Anukka

0294 282 552

040 510 25 71

 

E-blocket

Patrik Nyström

0294 282 838

050 322 36 30

 

F-blocket

Aki Virmalainen

0294 282 869

040 676 61 64

 

Förutom de blockansvariga har också receptionen (Maria Ollonqvist-Koskinen, Maria von Bonsdorff-Hermunen, tfn 0294 282 665, E-post: campus@arcada.fi) ett särskilt ansvar för säkerhetsfrågor.

Det är ändå viktigt att komma ihåg att vi alla ansvarar för säkerheten på Arcada. De säkerhetsansvariga fungerar som en extra resurs, men i nödsituationer krävs ett ansvarsfullt och medvetet agerande av alla på Arcada. Bekanta dig därför med Arcadas säkerhetsguide så du vet hur du ska agera ifall något oväntat sker.