Om du som student vid högskolan blir utsatt för trakasserier/hot  eller om du upptäcker konstigt eller avvikande beteende i Arcadas utrymmen, via e-post, sociala medier eller telefon, gör så här:

 1. Notera datum, klockslag och plats/platserna när du lade märke till, upptäckte meddelandet/hotet/beteendet/handlingen.
 2. Spara e-postmeddelandet, länken till bloggen, kommentarfältet till en artikel eller webbplatsen eller telefonnumret, exempelvis genom att ta en bild på inlägget. Skriv upp vad som sades till dig under samtalet. Radera inte hotet från originalkällan.
 3. Kontakta säkerhetschefen (SC), tel. 0294 282 606, e-post E-post: david.sjoberg@arcada.fi. Alla hot eller avvikande beteenden ska anmälas till SC, så att Arcada kan vidta tillräckliga åtgärder. Du kan också kontakta din lärare, studieservice eller infodesken, som kan vara i kontakt med säkerhetschefen.
 4. Du får stöd om hur du ska agera och hjälp att upprätta en eventuell polisanmälan. Du kan även få stöd i att spåra den som hotat dig eller få hjälp med att kontakta ansvariga för webbsidor där hoten förekommer.

Om du märker att Arcada utsetts för smutskastning eller hot i sociala medier, gör så här:

 1. Notera datum, klockslag och plats/platserna när du lade märke till, upptäckte meddelandet/hotet
 2. Spara e-postmeddelandet, länken till bloggen, kommentarfältet till en artikel eller webbplatsen, exempelvis genom att ta en bild på inlägget. Radera inte hotet från originalkällan.
 3. Kontakta säkerhetschefen (SC), tel. 0294 282 606, e-post E-post: david.sjoberg@arcada.fi eller kommunikationschefen, E-post: hanna.donner@arcada.fi tel. 050 300 88 66. Alla hot eller avvikande beteenden ska anmälas till SC, så att Arcada kan vidta tillräckliga åtgärder.

Om du får ett hotfullt samtal

Behåll ditt lugn och var vänlig. Lyssna noga och be personen upprepa, ställ frågor om möjligt. Om möjligt kontakta samtidigt säkerhetschefen (E-post: david.sjoberg@arcada.fi), infodesken eller säkerhetsansvariga på Arcada.

Ställ frågor till den som kontaktat dig, exempel:

 • Vad handlar det om?
 • Varför?
 • När?
 • Vem är du?
 • Var är du själv?

Kontakta så fort som möjligt säkerhetschefen och var beredd på bl.a. följande frågor:

 • Hur uttrycktes hotet?
 • Datum och klockslag?
 • Samtalets längd?
 • Från vilket telefonnummer ringde personen?
 • Var det fråga om en man/kvinna?
 • Gammal/ung?
 • Hurdan röst hade personen?
 • Pratade hen långsamt/snabbt?
 • Uppfattade du bakgrundsljud?
 • På vilket språk?
 • Verkade hen känna till Arcadahuset – något som vi inte berättar på vår webbplats?
 • Sade hen något personligt om en medarbetare eller student?