• Ring alltid först till 112 om någon får en sjukdomsattack eller råkar ut för en svår olycka
  • Kontakta sedan informationsdisken i C2 så snart du bara har möjlighet till det. Från infodisken kan vi tillkalla professionell hjälp till platsen. Mittemot infodisken finns en defibrillator (hjärtstartare). Vi hjälper också till så att eventuell ambulanspersonal hittar fram så snabbt som möjligt.

Du kan alltid vända dig i säkerhets- och krissituationer till infodisken, vi är även utrustade med plåster och bandage.

Infodisken är bemannad kvällstid av en kvällsvaktmästare.

Bekanta dig med Arcadas säkerhetsguide. I Arcadas säkerhetsguide får du veta hur du ska agera vid brand, olycksfall och sjukdomsattacker samt vid hot mot personer. Vi är alla ansvariga för att reagera och agera ifall något oväntat händer, och därför är det viktigt att du bekantar dig med säkerhetsguiden.