Hälsa och välmående

Helsingfors stad erbjuder hälsovårdstjänster på svenska på Arcada. Som Arcadastudent har du tillgång till hälsovårdare och psykiatrisk sjukskötare. Eftersom vi på Arcada vill att våra studenter ska må bra erbjuder vi mångsidiga möjligheter till personligt stöd, och utöver hälsovårdstjänsterna finns det en studiepsykolog samt en studievägledare och specialpedagog som hjälper dig i studierna. Läs mer om deras tjänster här. Du har också möjlighet att träffa studentprästen. Notera att Öppna YH-studenter tyvärr inte har rätt att använda hälsovårdstjänsterna, endast inskrivna helstidsstuderande är berättigade till hälsovårdstjänsterna. Öppna YH-studenter bör vända sig till sin egen hälsocentral (eller alternativt arbetarhälsovården).

Hälsovårdare

Kontaktinformation

Petra Virkki, hälsovårdare
Öppen mottagning (utan tidsbeställning) mån - fre kl. 11.30–12.30 i rum D1583.
Tidsbeställning: per telefon, personligt på öppna mottagningen eller via tidsbeställningslistan (hittas i väntrummet)
Tfn: 0207 699 554
E-post: petra.virkki[a]arcada.fi

Sara Sommardahl, hälsovårdare
Öppen mottagning (utan tidsbeställning) ons-tors kl.11.30-12.30.
Tidsbeställning: per telefon, sms eller epost. Du kan även kontakta/boka tid via e-tjänsten asiointi.hel.fi (ifall du fyll i den elektroniska hälsoförfrågan/tagit i bruk e-tjänsten för studerandehälsovård).
Tfn: 040-1616546
Epost: sara.sommardahl@arcada.fi.

Kontakta hälsovårdaren om du vill kolla upp dina vaccinationer, är behov av hälsokontroll eller vill tala med någon. Du kan ta kontakt med hälsovårdaren om du funderar på t.ex. dina grundvaccinationer eller vill gå på blodtryckskontroll. Det går bra att föra kortare diskussioner eller sköta snabba ärenden på den öppna mottagningen).

Innan studenter i vårdbranschen går på praktik utför hälsovårdaren en hälsogranskning. Du, som student, är själv ansvarig för att granskningen är gjord före praktiken.

Lagen om smittsamma sjukdomar (gäller studenter inom hälsovårdsbranchen)

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar, som trädde i kraft 3/2018, skall all vårdpersonal ha skydd mot mässling, vattkoppor, stelkramp och influensa. Utöver dessa, ska man ha skydd mot kikhosta, ifall man kommer att jobba med barn under 1 år. Målet med vaccinationerna är att skydda praktikanten själv samt patienterna.

Mässling: ditt skydd är ok, ifall du fått 2 st MPR vaccin ELLER har haft mässling
Vattkoppor: ditt skydd är ok, ifall du fått 2 st vattkoppsvaccin ELLER har haft vattkoppor
Stelkramp: vaccinet skall tas med 20 års mellanrum efter att man fyllt 25
Influensa: vaccinet skall tas varje år
Kikhosta: vaccinet skall tas om du far på praktik med barn under 1 år, och du inte fått vaccinet inom 5 år

Det är på studenternas eget ansvar att se till att vaccinationerna är uppdaterade. Olika sjukvårdsdistrikt kan kräva att blanketter angående ifrågavarande lag om smittsamma sjukdomar fylls i. Dessa fyller studenten främst själv i samt undertecknar dem. Kontakta hälsovårdaren, ifall du är osäker på ditt vaccinationsskydd. Här hittar du blanketter till HUS:

Tartuntakysely opiskelijalle (4b)
Taruntaselvitys opiskelijalle (5)

Hälsovårdaren kommer att vara i kontakt med alla första årets studenter. Hälsovårdaren är anställd av Helsingfors stad och har tystnadsplikt. Besöken är avgiftsfria.

Psykiatrisk sjukskötare

Kontaktinformation

Viveka Eriksson, psykiatrisk sjukskötare
Anträffbar på Arcada mån–fre i D1,  rum 1580.
Telefontid: må-fr kl. 12-13
Tfn: 040 336 0188
E-post: viveka.eriksson[a]arcada.fi

Ta gärna kontakt då du är orolig över din psykiska hälsa t.ex. vid

  • livskriser
  • panik- och ångestkänslor
  • nedstämdhet
  • depression
  • stress eller vid andra problem som du vill diskutera

Psykiatriska sjukskötaren är anställd av Helsingfors stad. Besöken är avgiftsfria och sjukskötaren har tystnadsplikt.

Psykosocialt och andligt stöd

Kontaktinformation

Jessica Högnabba, studentpräst
E-post: jessica.hognabba[a]evl.fi
Tel. 050 3800 662

På Arcada finns det en präst tillgänglig både för studenter och personal. Du kan vända dig till henne i vilket ärende som helst, oberoende av din samfundstillhörighet.

Vanligtvis finns vår studentpräst på plats varje onsdag kl. 11-13 i Arcadas matsal och i rum D4112 onsdagar kl. 13-14.

Försäkringar

Olycksfallsförsäkring för praktik

Som Arcadastudent är du försäkrad för olycksfall under praktiska lektioner, på praktiken och under vägen till och från praktiken (även utomlands).

Försäkringen täcker inte om du som student skadar dig i Arcadahuset (t.ex. snubblar i trappor) eller under en teorilektion. Försäkringen täcker inte heller resor till och från högskolan. Till allt övrigt (som inte hänför sig till praktik eller praktiska lektioner) behöver du en privat olycksfallsförsäkring.

Vid ett olycksfall

Om olycksfallet är akut och du behöver omedelbar vård, ska du uppsöka närmaste hälso- eller läkarcentral. Meddela centralen att du är försäkrad av Arcada, men var beredd på att betala räkningen. Kom ihåg att spara alla kvitton!

Om du är osäker på om du behöver söka vård kan du fråga råd av hälsovårdare Petra Virkki (petra.virkki[a]arcada.fi) på Arcada. Akuta sjukdomsfall som behöver läkarvård sköts på hälsocentralen. Allmänt hälsoupplysningsnummer är 10023 och är dygnet runt i användning.

Amanuens Maria Enoksson hjälper dig med att göra ansökan om ersättning från försäkringsbolaget.

Vid frågor om försäkringar kan du vända dig till David Sjöberg, tel. 0207 699 606, david.sjoberg[a]arcada.fi eller Maria Enoksson, tel. 0207 699 674, maria.enoksson[a]arcada.fi.

Senast uppdaterad

3.9.2018