Hälsa och välmående

Helsingfors stad erbjuder hälsovårdstjänster på svenska på Arcada. Som Arcadastudent har du tillgång till hälsovårdare och psykiatrisk sjukskötare. Eftersom vi på Arcada vill att våra studenter ska må bra erbjuder vi mångsidiga möjligheter till personligt stöd, och utöver hälsovårdstjänsterna finns det en studiepsykolog samt en studievägledare och specialpedagog som hjälper dig i studierna. Läs mer om deras tjänster här. Du har också möjlighet att träffa studentprästen. Notera att Öppna YH-studenter tyvärr inte har rätt att använda hälsovårdstjänsterna, endast inskrivna helstidsstuderande är berättigade till hälsovårdstjänsterna. Öppna YH-studenter bör vända sig till sin egen hälsocentral (eller alternativt arbetarhälsovården).

Hälsovårdare

Kontaktinformation
 

Tessa Puolakka, hälsovårdare, tfn: 050 310 56 07  (på plats: måndag till fredag)
Sara Sommardahl
, hälsovårdare, tfn: 040 161 65 46 (på plats: onsdag & torsdag)

OBS! Ingen öppen mottagning på sommaren, vänligen boka tid på förhand 1.6.-28.6.2019! 

Ifall hälsovårdaren på Arcada inte är på plats kan du också kontakta Mechelingatans centraliserade studenthälsovård (FI, EN).
Hälsorådgivning, vaccinationsmottagning och preventivrådgivnig för studenter är öppna på sommaren 3.6-3.8.2019 . Boka tid på förhand per telefon!
Mottagning: Mechelingatan 46, 4.vån. Tfn: 050 310 55 47
Vid akuta sjukdomsfall ska du ta kontakt med din egen hälsostation.

Studenthälsovården på Arcada är stängt under sommaren 1.7.2019 – 2.8.2019. Ifall hälsovårdaren på Arcada inte är på plats kan du alltid ta kontakt med din egen hälsostation.

Tidsbeställning: Du kan kontakta hälsovårdarna med att ringa, skicka sms eller skriva meddelande/boka tid via e-tjänsten (asiointi.hel.fi). (Du måste fyll i den elektroniska hälsoförfrågan/ tagit i bruk e-tjänsten för studerandehälsovård). OBS! Fr.o.m. 1.2.2019 är kontaktandet via e-mejl inte längre möjligt p.g.a. dataskyddslagen. 

Kontakta hälsovårdaren om du vill kolla upp dina vaccinationer, har några frågor kring din hälsa, vill fråga om preventivmedel eller vill tala med någon. Du kan ta kontakt med hälsovårdaren om du funderar på dina vaccinationer. Om du har ett eget vaccin med dig som du önskar att hälsovårdaren ger, boka en tid på förhand! 

Gratis preventivmedel åt under 25-åringar

Helsingfors stad erbjuder gratis p-piller på följande sätt:
-    1 år gratis p-piller eller p-ring
-    gratis hormonspiral, kopparspiral och p-kapsel till alla under 25 åringar
-    Första spiralen/p-kapseln är gratis också åt över 25-åringar

Ifall du vill veta mer, kontakta Arcadas hälsovårdare!

Öppen vaccinationsmottagning för studenter på Mechelingatan

Hälsovårdaren Kia Hellman ger vaccin och skriver också vid behov utredningen av smittsamma sjukdomarna (HUS-blanketten)

Mottagning: Mechelingatan 46, 4. vån
Vaktmästaren handleder till rätt rum

Mottagningstider: 
Varannan vecka: 
• Måndag, Tisdag och Onsdag kl. 8-11 & 12-15.15 (veckor: 11, 13, 15, 17, 19 och 21)
• Måndag & Tisdag kl. 8-11 & 12-15.15 (veckor: 12, 14, 16, 18 och 20)

Man behöver inte boka tid på förhand!

Lagen om smittsamma sjukdomar (gäller studenter inom hälsovårdsbranchen)

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar, som trädde i kraft 3/2018, skall all vårdpersonal ha skydd mot mässling, vattkoppor, stelkramp och influensa. Utöver dessa, ska man ha skydd mot kikhosta, ifall man kommer att jobba med barn under 1 år. Målet med vaccinationerna är att skydda praktikanten själv samt patienterna.

Mässling: ditt skydd är ok, ifall du fått 2 st MPR vaccin ELLER har haft mässling
Vattkoppor: ditt skydd är ok, ifall du fått 2 st vattkoppsvaccin ELLER har haft vattkoppor
Stelkramp: vaccinet skall tas med 20 års mellanrum efter att man fyllt 25
Influensa: vaccinet skall tas varje år
Kikhosta: vaccinet skall tas om du far på praktik med barn under 1 år, och du inte fått vaccinet inom 5 år

Det är på studenternas eget ansvar att se till att vaccinationerna är uppdaterade. Olika sjukvårdsdistrikt kan kräva att blanketter angående ifrågavarande lag om smittsamma sjukdomar fylls i. Dessa fyller studenten främst själv i samt undertecknar dem. Kontakta hälsovårdaren, ifall du är osäker på ditt vaccinationsskydd. Här hittar du blanketter till HUS:

Tartuntakysely opiskelijalle (4b)
Taruntaselvitys opiskelijalle (5)

Hälsovårdaren kommer att vara i kontakt med alla första årets studenter. Hälsovårdaren är anställd av Helsingfors stad och har tystnadsplikt. Besöken är avgiftsfria.

Psykiatrisk sjukskötare

Kontaktinformation

Viveka Eriksson, psykiatrisk sjukskötare
Anträffbar på Arcada mån–fre i D1,  rum 1580.
Telefontid: må-fr kl. 12-12.30
Tfn: 040 336 0188
E-post: viveka.eriksson[a]arcada.fi

Ta gärna kontakt då du är orolig över din psykiska hälsa t.ex. vid

  • livskriser
  • panik- och ångestkänslor
  • tvångstankar, tvångshandlingar
  • nedstämdhet, depression
  • behov av fortsatt vårdkontakt (t.ex. ifall din tidigare vård har avslutats eller avbrutits)
  • stress eller vid andra problem som du vill diskutera

Psykiatriska sjukskötaren är anställd av Helsingfors stad. Besöken är avgiftsfria och sjukskötaren har tystnadsplikt. Läkarkontakt kan fås t.ex. via din egen hälsovårdsstation.

Psykosocialt och andligt stöd

Kontaktinformation

Andreas Andersson 
E-post: andreas.andersson@evl.fi
Tel. 050 3800 662

På Arcada finns det en präst tillgänglig både för studenter och personal. Du kan vända dig till prästen i vilket ärende som helst, oberoende av din samfundstillhörighet. Det kan vara frågor om till exempel:

•    Relationer eller ensamhet
•    Studier eller framtiden
•    Existentiella frågor eller tro
•    Ekonomiska bekymmer

... och vilka som helst andra frågor som du vill prata om med någon.

Studentprästen är på plats onsdagar kl. 11-13 i Arcadas matsal och onsdagar kl. 13-14 i rum D4112.
Du kan också ta kontakt för att reservera tid för samtal andra tider.

Försäkringar

Olycksfallsförsäkring för praktik

Som Arcadastudent är du försäkrad för olycksfall under praktiska lektioner, på praktiken och under vägen till och från praktiken (även utomlands).

Försäkringen täcker inte om du som student skadar dig i Arcadahuset (t.ex. snubblar i trappor) eller under en teorilektion. Försäkringen täcker inte heller resor till och från högskolan. Till allt övrigt (som inte hänför sig till praktik eller praktiska lektioner) behöver du en privat olycksfallsförsäkring.

Vid ett olycksfall

Om olycksfallet är akut och du behöver omedelbar vård, ska du uppsöka närmaste hälso- eller läkarcentral. Meddela centralen att du är försäkrad av Arcada, men var beredd på att betala räkningen. Kom ihåg att spara alla kvitton!

Om du är osäker på om du behöver söka vård kan du fråga råd av hälsovårdare Tessa Puolakka 050 310 56 07. Akuta sjukdomsfall som behöver läkarvård sköts på hälsocentralen. Allmänt hälsoupplysningsnummer är 10023 och är dygnet runt i användning.

Amanuens Maria Enoksson hjälper dig med att göra ansökan om ersättning från försäkringsbolaget.

Vid frågor om försäkringar kan du vända dig till David Sjöberg, tel. 0207 699 606, david.sjoberg[a]arcada.fi eller Maria Enoksson, tel. 0207 699 674, maria.enoksson[a]arcada.fi.

Senast uppdaterad

14.6.2019