Feedback

Vi på Arcada uppskattar och uppmuntrar till en öppen dialog i syfte att utveckla vår verksamhet och förbättra vår kvalitet i det vi gör. Har du respons, utvecklingsförslag eller idéer om ex. högskolan, utbildningen, betjäningen eller start.arcada.fi skriv din hälsning här.

Senast uppdaterad

30.8.2017