Besvara vår enkät och delta i utlottningen av ett 50€ presentkort till Wolt! Enkäten stängs den 28.12.2020 kl. 9.00.

Bästa student,
För att ta vara på studenternas och personalens erfarenheter av distansstudier och -arbete genomförde Arcada en webbaserad enkät i våras. TACK till alla dem som svarade då!

Hösten har inneburit distansstudier och en massa osäkerhet, och av den anledningen kommer vi nu att följa upp vårens enkät. Vi vill få en bättre uppfattning om:

  • Hur våra studenter upplevt höstens utmaningar.
  • Vilka stödtjänster vår nya enhet för Vägledning och studentvälmående borde utveckla för att hjälpa Dig som student att klara av studier och vardag.

Du har fått en personlig inbjudan i din Arcada-epost till Corona-uppföljningsenkät, december 2020. Som rektor Mona Forsskåhl konstaterar i julhälsningen som du fått i din epost, är det ni studenter som kan berätta för oss hur det verkligen har fungerat, eller inte fungerat. Därför är det viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten.

I slutet av enkäten kan du välja att delta i utlottningen av ett 50€ presentkort till Wolt. Kom ihåg att kolla din epost! Informationen om ditt deltagande lagras separat från enkätsvaren.

Om en del av frågorna inte syns brukar det hjälpa om du raderar alla kakor (cookies) i din webbläsare. Det gör du i både Firefox och Chrome genom att samtidigt hålla ner Shift + Ctrl och sedan trycka Delete. Då får du upp en meny där du kan välja vad du vill radera, kakorna i så fall viktigast att radera. Efter det skall du se till att stänga alla browserfönster och sedan starta om browsern.

Eftersom det insamlade materialet i början innehåller informanternas e-postadresser regleras användningen av materialet i ett dataskyddsmeddelande Extern länk. Identifikationsuppgifterna raderas innan analysen inleds, och därmed baserar sig analys och rapportering på helt anonyma data.