KULTURPRODUCENTSKAP 2018

Studieplaner

KULTURPRODUCENTSKAP 2018

240 ECTS - 4 år
 Studieår
 KurskodKursnamn och omfattning (ECTS)1234
Allmänna studier 30 ECTS
Kultur och kommunikation 30 ECTS
Theoretical courseAS-1-020 (13)Introduktion till högskolestudier (5 sp)x   
Theoretical courseSP-1-133 (0)Svenska (5 sp)x   
Theoretical courseSP-1-135 (0)Engelska (5 sp) x  
Theoretical courseSP-1-134 (0)Finska (5 sp) x  
Theoretical courseKP-2-070 (0)Introduktion till kulturproduktion (5 sp)x   
Theoretical courseKP-2-071 (0)Visuell kultur (5 sp)x   
Grundstudier 30 ECTS
Evenemangsproduktion 30 ECTS
Theoretical courseKP-2-083 (0)Innovationer och konceptualisering (5 sp)x   
Theoretical courseKP-2-084 (0)Produktifiering inom den kreativa branschen (5 sp)x   
Theoretical courseKP-2-078 (0)Upphovsrätt (5 sp)x   
Theoretical courseKP-2-101 (0)Webbanalys och sociala medier (5 sp)x   
Theoretical courseKP-2-077 (0)Evenemangsproduktion (10 sp)x   
Ämnesstudier 90 ECTS
Kulturprojekthantering 30 ECTS
Theoretical courseKP-2-072 (0)Kommunikation och mediafärdigheter (5 sp)x   
Theoretical courseKP-2-102 (0)Marknadsföring (5 sp)x   
Theoretical courseKP-2-080 (0)Kulturprojekthantering från idé till projekt (5 sp) x  
Theoretical courseKP-2-082 (0)Projektrapportering (5 sp) x  
Theoretical courseKP-2-098 (0)Förverkligande av kulturprojekt (10 sp) x  
Artist Management och konstnärligt arbete 15 ECTS
Theoretical courseKP-2-075 (0)Konstnärlig produktion (5 sp) x  
Theoretical courseKP-2-074 (0)Storytelling (5 sp) x  
Theoretical courseKP-2-085 (0)Musik Management (5 sp) x  
Hantering av kulturproduktionsprocesser 15 ECTS
Theoretical courseKP-2-086 (0)Kulturpolitik och kulturindustri (5 sp) x  
Theoretical courseKP-2-106 (0)Kulturekonomi och ledarskap (10 sp) x  
Kulturföretagande 10 ECTS
Theoretical courseKP-2-090 (0)Entreprenörskap inom den kreativa branschen (5 sp)  x 
Theoretical courseKP-2-091 (0)Kulturexport (5 sp)  x 
Publikarbete och tillämpad konst 10 ECTS
Theoretical courseKP-2-092 (0)Publikarbete (5 sp)  x 
Theoretical courseKP-2-093 (0)Tillämpad konst (5 sp)  x 
Kunskapsproduktion 10 ECTS
Theoretical courseKP-2-094 (0)Kunskapsutveckling (5 sp)  x 
Theoretical courseKP-2-104 (0)Professionell identitet och nätverkande (5 sp)   x
Breddstudier 30 ECTS
Sociokultur 30 ECTS
Theoretical courseKP-3-004 (0)Kulturproducenten som samhällsaktör (1/3) (10 sp)   x
Theoretical courseKP-3-005 (0)Kulturproducenten som samhällsaktör (2/3) (10 sp)   x
Theoretical courseKP-3-006 (0)Kulturproducenten som samhällsaktör (3/3) (10 sp)   x
International Cultural Management 30 ECTS
Theoretical courseKP-3-007 (0)Internationell kulturproduktion (1/3) (10 sp)   x
Theoretical courseKP-3-008 (0)Internationell kulturproduktion (2/3) (10 sp)   x
Theoretical courseKP-3-009 (0)Internationell kulturproduktion (3/3) (10 sp)   x
Mediekultur 30 ECTS
Theoretical courseKP-3-010 (0)Mediekultur (1/3) (10 sp)   x
Theoretical courseKP-3-011 (0)Mediekultur (2/3) (10 sp)   x
Theoretical courseKP-3-012 (0)Mediekultur (3/3) (10 sp)   x
Hantering av evenemangs- och festivalproduktion 30 ECTS
Theoretical courseKP-3-013 (0)Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (1/3) (10 sp)   x
Theoretical courseKP-3-014 (0)Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (2/3) (10 sp)   x
Theoretical courseKP-3-015 (0)Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (3/3) (10 sp)   x
Konstnärlig forskning 30 ECTS
Theoretical courseKP-3-020 (0)Konstnärlig forskning (1/3) (10 sp)   x
Theoretical courseKP-3-021 (0)Konstnärlig forskning (2/3) (10 sp)   x
Theoretical courseKP-3-022 (0)Konstnärlig forskning (3/3) (10 sp)   x
Kulturföretagande 30 ECTS
Theoretical courseKP-3-001 (0)Kultur som näringsverksamhet (1/3) (10 sp)   x
Theoretical courseKP-3-002 (0)Kultur som näringsverksamhet (2/3) (10 sp)   x
Theoretical courseKP-3-003 (0)Kultur som näringsverksamhet (3/3) (10 sp)   x
Breddstudier i Arcada 30 ECTS
Theoretical course Kurser inom företagande, välfärd, mediekultur eller evenemangsproduktion (30 sp)   x
Examensarbete 30 ECTS
Utvecklingsarbete och examensarbete 25 ECTS
Theoretical courseKP-2-020 (0)Akademiskt skrivande (5 sp)   x
Theoretical courseTV-2-002 (0)Metodik (5 sp)  x 
Theoretical courseMK-1-004 (0)Examenseminarium (5 sp)   x
Thesis WorkKP-2-021 (0)Examensarbete (15 sp)   x
Praktik 30 ECTS
Praktik 30 ECTS
Practical trainingKP-2-022 (0)Praktik (30 sp)  x 
Summa (sp)60606060