Kulturproducentskap

Kursbeskrivningar

Kursutbud för läsåret 2018 - 2019

Kulturproducentskap
PerioderKurskodNamnECTS
1,2KP-2-020 (0)Akademiskt skrivande KP5 sp
1,2,3,4YH-3-032 (1)Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs fullmäktige5 sp
1,2,3,4YH-3-033 (1)Aktivt och kritiskt medborgarskap: ASKs styrelse5 sp
1,2,3,4YH-3-031 (1)Aktivt och kritiskt medborgarskap: Tutorering5 sp
1,2,3,4YH-3-034 (1)Aktivt och kritiskt medborgarskap: Övrig föreningsverksamhet5 sp
1SP-1-134 (0)Arbetslivsfinska för kulturproducenter5 sp
3KP-2-085 (0)Artist Management5 sp
4YH-4-027 (0)Berättande & Upplevelsedesign5 sp
4YH-3-041 (0)Change Leadership5 sp
3KP-2-074 (0)Drama och Storytelling5 sp
1SP-1-135 (0)Engelska5 sp
1KP-2-090 (0)Entreprenörskap inom den kreativa branschen5 sp
4KP-2-077 (0)Evenemangsproduktion10 sp
1,2,3,4KP-2-021 (0)Examensarbete15 sp
1,2,3,4MK-1-004 (0)Examensseminarium5 sp
2KP-2-098 (0)Förverkligande av kulturprojekt10 sp
3,4KP-3-013 (0)Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (1/3)10 sp
3,4KP-3-014 (0)Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (2/3)10 sp
3,4KP-3-015 (0)Hantering av evenemangs- och festivalproduktion (3/3)10 sp
3KP-2-083 (0)Innovation och konceptualisering5 sp
3,4KP-3-007 (0)Internationell kulturproduktion (1/3)10 sp
3,4KP-3-008 (0)Internationell kulturproduktion (2/3)10 sp
3,4KP-3-009 (0)Internationell kulturproduktion (3/3)10 sp
1AS-1-020 (13)Introduktion till högskolestudier5 sp
1KP-2-070 (0)Introduktion till kulturproduktion5 sp
2KP-2-072 (0)Kommunikation och mediefärdigheter5 sp
3,4KP-3-020 (0)Konstnärlig forskning (1/3)10 sp
3,4KP-3-021 (0)Konstnärlig forskning (2/3)10 sp
3,4KP-3-022 (0)Konstnärlig forskning (3/3)10 sp
3KP-2-075 (0)Konstnärlig produktion5 sp
3,4KP-3-001 (0)Kultur som näringsverksamhet (1/3)10 sp
3,4KP-3-002 (0)Kultur som näringsverksamhet (2/3)10 sp
3,4KP-3-003 (0)Kultur som näringsverksamhet (3/3)10 sp
4KP-2-106 (0)Kulturekonomi och ledarskap10 sp
4KP-2-086 (0)Kulturpolitik och kulturindustri5 sp
3,4KP-3-004 (0)Kulturproducenten som samhällsaktör (1/3)10 sp
3,4KP-3-005 (0)Kulturproducenten som samhällsaktör (2/3)10 sp
3,4KP-3-006 (0)Kulturproducenten som samhällsaktör (3/3)10 sp
1KP-2-080 (0)Kulturprojekthantering från idé till projekt5 sp
1KP-2-091 (0)Kulturutbyte och kulturexport5 sp
3KP-2-094 (0)Kunskapsutveckling5 sp
2KP-2-102 (0)Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen5 sp
2AB-1-007 (1)Marknadsföringens grunder5 sp
1,2MK-2-147 (0)Mediehistoria5 sp
3,4KP-3-010 (0)Mediekultur (1/3)10 sp
3,4KP-3-011 (0)Mediekultur (2/3)10 sp
3,4KP-3-012 (0)Mediekultur (3/3)10 sp
1TV-2-002 (0)Metodik5 sp
4YH-3-039 (0)Personal Leadership5 sp
3,4KP-2-022 (0)Praktik30 sp
3KP-2-084 (0)Produktifiering inom den kreativa branschen5 sp
2KP-2-104 (0)Professionell identitet och nätverk5 sp
2KP-2-082 (0)Projektrapportering5 sp
2KP-2-092 (0)Publikarbete5 sp
4KP-2-101 (0)Sociala medier och kommunikation5 sp
1SP-1-133 (0)Svenska för kulturproducenter5 sp
1,2,3,4YH-4-038 (0)Säkerhetskurs - Multihallen A2110 sp
2KP-2-093 (0)Tillämpad konst5 sp
3KP-2-078 (0)Upphovsrätt5 sp
2KP-2-071 (0)Visuell kultur P25 sp