Arcada följer aktivt utvecklingen av coronaviruset (covid-19) och håller denna sida uppdaterad.

Uppdatering 11.5:

Arcada öppnar campus steg för steg

Enligt regeringens beslut ska högskolorna öppna sina campus från och med 14.5. På Arcada återupptar vi verksamheten på campus i faser och följer regeringens rekommendationer. Vårterminens undervisning slutförs som distansundervisning och personalen fortsätter att jobba på distans. Läs bestämmelserna för varje fas här nedan. 

De planerade faserna och principerna justeras vid behov ifall nya nationella restriktioner införs eller anvisningar ges. Compass Group, som sköter vår studentrestaurang, öppnar inte förrän i augusti. 

Vi påminner om att fortsättningsvis måna om din handhygien och att man under inga omständigheter får komma till campus med förkylningssymtom. Alla som tillhör en riskgrupp eller har personer i samma hushåll som tillhör någon riskgrupp uppmanas vara extra uppmärksamma och helt undvika att komma till campus så länge smittrisken är överhängande. 

Fas 1: 14.5–30.5 

OBS! Restriktioner som är i kraft: högst 10 personer får vistas på samma plats.

 • All undervisning fortsätter på distans terminen ut. 

 • Personalen fortsätter jobba på distans. 

 • Du som student har ännu inte tillträde till campus. 

Fas 2: 1.6–10.7 

OBS! Restriktioner som är i kraft: högst 50 personer får vistas på samma plats.

 • Sommarkurser arrangeras på distans. Om du anmält dig till en sommarkurs kommer du att få närmare anvisningar av den kursansvariga om detaljerna. 

 • Biblioteket öppet varje måndag kl. 14-17.30 för utlåning och retur av material. Kontakta biblioteket senast fredagen innan via biblioteket@arcada.fi för att kunna besöka biblioteket. Ring 0207 699 690 för att bli insläppt.  

 • Om du behöver tillträde för att slutföra ditt slutarbete eller annat projekt kontakta din handledare eller den kursansvariga läraren. 

SOMMARSTÄNGT 13–31.7 
Fas 3: 1.8–31.8 
 • Campus öppet för både studenter och personal. 

 • Kolla Start för uppdaterad information innan du besöker campus. 

 • Vi rekommenderar att du besöker campus endast då du har uppgifter som inte kan skötas på distans. 

 • Biblioteket öppet från 10.8. Självbetjäning kl. 7.00-21.30, personal på plats kl. 10-16. 

 

 

Uppdatering 3.4:

I enlighet med regeringens beslut fortsätter campus vara stängt och undervisningen fortsätter på distans åtminstone fram till 13.5. Studenter och personal har inte tillträde till byggnaden under tiden campus är stängt. 

Kom ihåg att hålla kontakt med dina examinatorer och ta gärna kontakt med låg tröskel. Det finns också mycket stöd att få utanför kurserna. Läs mera här om vad Arcada har att erbjuda dig just nu på distans och hur du bäst tacklar din nya vardag och dina studier hemma. 

Vi kommer att fortsätta uppdatera Start med senaste nytt.  

 

Uppdatering 17.3

Hälsovårdare och psykiatrisk sjukskötare
Arcadas hälsovårdare och psykiatriska sjukskötare finns tillgängliga och fortsätter ta emot besökare. Du kan kontakta dem också om du känner att du behöver prata med någon, är orolig eller har ångest. Du kan träffa dem digitalt eller hålla individuella möten utanför campus. Mötena är avgiftsfria och konfidentiella. Här hittar du kontaktuppgifter.

IT-stöd
IT-enheten jobbar för att kunna stöda alla och ber att du i första hand kontaktar dem via:
it-support@arcada.fi
Tel. 020 76 99 555

Håll dig uppdaterad
Följ dagligen med Start, Itslearning och din Arcada-mejl för uppdateringar om läget.  

Vid studierelaterade frågor kan du vända dig till din amanuens.

 

Uppdatering 16.3: 

I enlighet med regeringens beslut kommer Arcadas campus att stängas från och med 18.3 och högskolans verksamhet sker helt på distans fram till 13.4. Det betyder studenter och personal inte har tillträde till byggnaden under den här tiden. 

All undervisning kommer att fortsätta på distans online, med undantag för enstaka kurser som vi söker andra lösningar för. Varje examinator informerar via Itslearning och mejl sina grupper om hur undervisningen fortsätter.  

Följ dagligen med Start, Itslearning och din Arcada-mejl för uppdateringar om läget.  

Vid frågor kan du vända dig till din amanuens: 

Enoksson, Maria / Hälsa och välfärd: 0207 699 572, maria.enoksson@arcada.fi   

Utbildningar: Ergoterapi, Fysioterapi, Idrottsinstruktör, Socionom, Hälsofrämjande (HYH), Det sociala området (HYH)  

 

Falcao, Elina / Energi- och materialteknologi: 0207 699 581, elina.falcao@arcada.fi   

Utbildningar: Energi- och miljöteknik, Process- och materialteknik, Materials and Processing Technology  

 

Genberg, Camilla / Ekonomi och affärsanalys: 0207 699 672, camilla.genberg@arcada.fi   

Utbildningar: Företagsekonomi, International Business, Informationsteknik, International Business Management (HYH), Big Data Analytics (HYH)  
   

Löv, Monica: 0207 699 568, monica.lov@arcada.fi   

Utbildningar: Film och media, Kulturproducent, Media Management (HYH)  
   

Åkermarck, Erica: 0207 699 409, erica.akermarck@arcada.fi   

Utbildningar: Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare, Sjukskötare, Nursing 

 

Uppdatering 14.3

Utbyte och praktik utomlands

Arcada har idag kallat hem samtliga studenter som befinner sig på utbyte inom ramen för Arcadas utbytesprogram. Studenterna har kontaktats individuellt.

Studenter som åkt självständigt på utbyte (s.k. free-movers) och praktik utomlands uppmanas att återvända till Finland.

Vi påminner om att du som varit utomlands under de senaste 14 dygnen ska studera hemifrån och inte under några omständigheter besöka campus.

Uppdatering 13.3:

För att på bästa sätt trygga möjligheterna för dig som student att genomföra dina studier fortsätter verksamheten på Arcada normalt tills vidare. Arcada håller tills vidare campuset öppet i enlighet med myndigheternas anvisningar och i linje med yrkeshögskolornas gemensamma beslut. En del av Arcadas kurser kan genomföras på distans (online) i de fall det är möjligt och smidigt. Om det blir aktuellt för dina kurser får du mejl av kursens examinator. 

Kom ihåg att alltid ta andra studenter och personal i beaktande genom att tvätta händerna regelbundet, stanna hemma om du har förkylningssymtom och följa övriga allmänna anvisningar för att minska smittspridning. På det viset skyddar du i synnerhet personer i riskgrupper (gravida, äldre eller personer med grundsjukdom som diabetes, astma eller hjärt- och lungsjukdomar) för att utsättas för eventuell smitta. 

Praktik 

Om du just nu befinner dig på praktik ska du slutföra praktiken som planerat, men var noggrann med att följa praktikplatsens bestämmelser och Institutet för hälsa och välfärds riktlinjer. Det samma gäller om du snart inleder en praktikperiod. Målet är att studierna kan framskrida planenligt. Om praktikplatsen stänger eller avbryter din praktik ska du genast kontakta din amanuens (se kontaktuppgifter nedan). 

Praktik inom social- och hälsovård 

Varje sjukvårdsdistrikt har egna riktlinjer gällande praktik. Arcada för en aktiv dialog med distrikten och vi följer i alla lägen deras bestämmelser. 

Följ aktivt med uppdateringar gällande coronaviruset (covid-19) på Start och i din e-post. 

 

Uppdatering 12.3 

Tills vidare fortsätter verksamheten på Arcada i vanlig ordning, men vi tar inte emot gäster (t.ex. gästföreläsare) från utlandet och alla inom personalen som vistats utomlands jobbar 14 dagar på distans när de återvänder hem. Vi uppmanar också alla, både studenter och personal, med förkylningssymtom att stanna hemma och vid behov kontakta hälsovården. 

Högskolan har beredskap att sköta undervisningen på distans vid behov. Du som student blir informerad per e-post om det blir aktuellt för dig. Följ aktivt med din e-post och Start dagligen för nya uppdateringar.  

I strävan att skydda de som tillhör riskgrupper för viruset (äldre personer, de som lider av en eller fler grundsjukdomar) jobbar myndigheterna för att minimera och fördröja smittspridningen. Det hör till vårt gemensamma ansvar att jobba för att minimera smittspridningen. 

Högskolan har en krisgrupp som träffas dagligen för en genomgång av läget. Vi följer utöver myndigheternas anvisningar också aktivt med utvecklingen i övriga Norden. Framöver kommer informationen på den här sidan att uppdateras dagligen. 

Förkylningssymtom 

Om du har förkylningssymtom: stanna hemma och sköt om dig, tills du återhämtat dig - åtminstone tills du är helt feberfri. Håll gärna kontakt med någon närstående, kamrat eller lärare över nätet eller per telefon. Sjukdom eller karantän betyder inte att man behöver isolera sig socialt. 

Resor 

Om du återvänder från resa utomlands ska du studera på distans hemifrån i 14 dagar. Kontakta din amanuens omedelbart för att komma överens om nödvändiga arrangemang.  

 

Enoksson, Maria / Hälsa och välfärd: 0207 699 572, maria.enoksson@arcada.fi  

 • Utbildningar: Ergoterapi, Fysioterapi, Idrottsinstruktör, Socionom, Hälsofrämjande (HYH), Det sociala området (HYH) 

Falcao, Elina / Energi- och materialteknologi: 0207 699 581, elina.falcao@arcada.fi  

 • Utbildningar: Energi- och miljöteknik, Process- och materialteknik, Materials and Processing Technology 
    

Genberg, Camilla / Ekonomi och affärsanalys: 0207 699 672, camilla.genberg@arcada.fi  

 • Utbildningar: Företagsekonomi, International Business, Informationsteknik, International Business Management (HYH), Big Data Analytics (HYH) 
    

Löv, Monica: 0207 699 568, monica.lov@arcada.fi  

 • Utbildningar: Film och media, Kulturproducent, Media Management (HYH) 
    

Åkermarck, Erica: 0207 699 409, erica.akermarck@arcada.fi  

 • Utbildningar: Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare, Sjukskötare, Nursing 

 

Med hänvisning till det samhällsansvar vi har och i enlighet med regeringens rekommendation avråder Arcada starkt också från alla privata utrikesresor. 

  

Familjemedlem som återvänder från utlandet 

Om du har en familjemedlem eller annan som du delar hem med, som återvänder från resa utomlands och som uppvisar förkylningssymtom ska du studera på distans 14 dagar eller tills hen testats och fått resultat. 

En familjemedlem eller rumskamrat som återvänder och är symtomfri påför inte tvång om distansstudier. 

 

Uppdatering 11.3:

 • Om du återvänder från ett epidemiområde och känner influensaliknande symtom ska du enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) ringa jouren vid din närmaste kommunala hälsostation.
 • Om du misstänker smitta, läs under rubriken Misstänker du att du smittats av coronavirus ska du göra följande längre ner på denna sida för ytterligare information om vem på Arcada du ska kontakta etc.

Uppdatering 10.3:

 • I nuläget avråder vi från alla resor utomlands som inte är nödvändiga.
 • Om du just nu är på praktik eller utbyte utomlands eller ska åka på praktik eller utbyte utomlands, rapportera detta till international@arcada.fi så snabbt som möjligt. Hit kan du också vända dig med frågor kring kommande praktik och utbyte utomlands.

Misstänker du att du smittats av coronavirus ska du göra följande:

 1. Om du misstänker smitta (du har varit i kontakt med en person som fått smittan och du har fått feber, hosta eller andningssvårigheter) stanna hemma och kontakta närmaste hälsostation per telefon. Det är den kommunala hälsovården och inte företagshälsovården som organiserar diagnostisering och vård och eventuella andra åtgärder. 
   
 2. Meddela din amanuens per telefon eller mail.
   
 3. Vila och sköt om dig.

Misstanke om smitta eller karantän

 1. Om någon du delar hushåll med eller annars kommit i närkontakt med någon som smittats av coronavirus eller är försatt i karantän, stanna hemma och följ samma direktiv gällande karantänen som den smittade/den som försatts i karantän.
   
 2. Meddela din amanuens per telefon eller mail
  • Enoksson, Maria / Hälsa och välfärd: 0207 699 572, maria.enoksson@arcada.fi
   • Utbildningar: Ergoterapi, Fysioterapi, Idrottsintruktör, Socionom, Hälsofrämjande (HYH), Det sociala området (HYH)
 • Falcao, Elina / Energi- och materialteknologi: 0207 699 581, elina.falcao@arcada.fi
  • Utbildningar: Energi- och miljöteknik, Process- och materialteknik, Materials and Processing Technology
    
 • Genberg, Camilla / Ekonomi och affärsanalys: 0207 699 672, camilla.genberg@arcada.fi
  • Utbildningar: Företagsekonomi, International Business, Informationsteknik, International Business Management (HYH), Big Data Analytics (HYH)
    
 • Löv, Monica: 0207 699 568, monica.lov@arcada.fi
  • Utbildningar: Film och media, Kulturproducent, Media Management (HYH)
    
 • Åkermarck, Erica: 0207 699 409, erica.akermarck@arcada.fi
  • Utbildningar: Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare, Sjukskötare, Nursing

Hur undviker vi smitta – vad bör vi alla tänka på?

Tvätta händerna

Som alltid när det är influensasäsong är det viktigt att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten (45 sekunder). Har du inte tillgång till tvål och vatten ska du använda handdesinfektionsmedel.  Vi kommer att införskaffa ett större lager med handdesinfektionsmedel att placera ut i mottagningsrum, block och klassrum. Använd engångshanddukar för att torka händerna. Använd inte gemensamma handdukar.

Ta gärna en titt på Institutet för hälsa och välfärds direktiv om hur handtvätt bör ske: https://thl.fi/documents/533963/1449651/THL_k%C3%A4sienpesuohje_A4_TULOSTE.pdf/93937fd1-9368-e4b8-268b-c37417c454cc?t=1582704876307

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Tilläggsinformation

På Institutet för hälsa och välfärds hemsida uppdateras informationen kontinuerligt: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Nyttig information finns även via följande länkar:

https://minedu.fi/etusivu

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetustoimi-ja-koronavirus-valmistaudu-poikkeustilanteisiin-etukateen

https://www.sttinfo.fi/tiedote/koronavirusneuvonta-helsinkilaisille-kaynnistynyt-maanantaina-2-maaliskuuta?publisherId=60590302&releaseId=69875944

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019