Arcada följer aktivt utvecklingen av coronaviruset (covid-19) och håller denna sida uppdaterad.

Uppdatering 25.1.2022:

Covid-19: Arcada ökar mängden närundervisning från och med 7.2

Arcada återgår till hybridundervisning under februari, vilket betyder att mängden undervisning på campus ökar. Undervisning för stora studentgrupper genomförs fortsättningsvis på distans de kommande veckorna.

Enligt myndigheterna kan högskolorna i februari ordna mer närundervisning. Vi gör vårt yttersta för att under trygga former kunna erbjuda mer verksamhet på campus. Genom att fortsätta följa högskolans riktlinjer om munskydd och säkerhetsavstånd skapar vi tillsammans en trygg lärmiljö för alla.

Från och med 7.2 övergår vi till hybridundervisning enligt höstens modell:

 • Närundervisning i små grupper ordnas på campus.
 • Större föreläsningar eller övriga undervisningssituationer som omfattar stora studentgrupper genomförs fortsättningsvis online fram till den 28.2. Kolla itslearning för detaljer.
 • I all undervisning som sker på plats på Arcada används munskydd.
 • Vi beaktar tillräckliga säkerhetsavstånd.

I mars siktar vi på att ytterligare öka mängden närundervisning för alla studentgrupper. Från och med mars ska du ha beredskap att delta i närundervisning förutsatt att du är frisk och inte exponerats för corona.

Restaurangen på Arcada planerar öppna 1.3. Fram till dess rekommenderar vi att du besöker lunchrestaurangen på Diak.

Vi följer precis som hittills aktivt med myndigheternas rekommendationer och informerar om eventuella förändringar via Start, mejl och itslearning.

Uppdatering 4.1.2022:

Covid-19: Restaurangen håller stängt till 17.1 och restriktionerna fortsätter att gälla

Med anledning av det fortsatt dåliga coronaläget i Helsingforsregionen fortsätter Arcadas rekommendationer gällande distansundervisning att gälla januari ut. Det betyder också att restaurangen håller stängt, åtminstone fram till 17.1.

De rådande restriktionerna förlängs och fortsätter att gälla hela januari. Undervisningen under hela januari kommer därför i stor utsträckning att ske på distans. Håll dig uppdaterad gällande dina egna kurser genom att följa itsLearning.

Restaurangen på campus håller stängt fram till 17.1 men det finns möjlighet att besöka lunchrestaurangen på Diak redan från 10.1.

Kom ihåg att också då du studerar på distans är det viktigt att ta pauser, röra på sig och hålla kontakt med andra, och framförallt att vila ifall du blir sjuk. Ta med låg tröskel kontakt med oss om du har utmaningar med t.ex. ork eller motivation.

Uppdatering 22.12.2021:

Covid-19: Högskolorna ska i så hög utsträckning som möjligt övergå till distansundervisning fram till den 16.1.2022

Regeringen inför nya restriktioner med anledning av det försämrade coronaläget. Högskolorna rekommenderas övergå till distansundervisning fram till den 16 januari 2022. Endast nödvändig gruppundervisning kommer att ordnas på Arcadas campus under de två första veckorna av terminen.

Vårterminens undervisning på Arcada inleds alltså huvudsakligen på distans i enlighet med de nya restriktionerna. Undervisning som behöver ske på plats genomförs i grupper på högst 30 personer. Vi påminner om att var och en av oss bär ett ansvar för att dämpa smittspridningen. Det betyder att vi måste försäkra oss om att hålla säkerhetsavstånd och munskydd också i undervisningssituationer.

Kolla Start, itslearning och din Arcada-mejl för uppdateringar om hur undervisningen inom de enskilda kurserna genomförs.

Den starka rekommendationen om att bära munskydd i alla situationer på campus fortsätter att gälla.

Arcadas ledning följer med läget och kommer i början av januari med uppdaterade anvisningar i enlighet med myndigheternas rekommendationer.

Uppdatering 16.12.2021:

Covid-19: Undervisningen under vårterminen

Arcada inleder vårterminens undervisning enligt samma modell som gällt under hösten, om inte nya nationella eller regionala anvisningar förutsätter förändringar. Undervisningen genomförs som flerformsstudier med en kombination av läraktiviteter på campus och online-lösningar.

Arcadas ledning fortsätter att följa med smittspridningen och rådande restriktioner. Vi strävar hela tiden efter att kunna erbjuda en så normal studievardag som möjligt trots den pågående pandemin.

Alla studentgrupper har åtminstone någon del av all undervisning på campus. Närundervisning ordnas alltid då det är möjligt och tryggt, medan online-lösningar används vid till exempel större föreläsningar.

Campus är öppet och all studierelaterad service finns tillgänglig. På campus bär vi munskydd i alla situationer. Kom ihåg att hålla avstånd och att med låg tröskel alltid stanna hemma om du har något som helst symtom som tyder på corona.

Vi förstår att många av er saknar en normal studievardag och att det har varit utmanande att anpassa sig till distansstudier. Arcada erbjuder flera olika stödformer både gällande dina studier och ditt eget välmående. Du kan när som helst ta kontakt om du känner att du behöver hjälp och stöd.

Uppdatering 24.11.2021:

COVID-19: Arcada stramar åt sina anvisningar - munskydd rekommenderas i alla situationer på campus, inklusive undervisning

I enlighet med nya striktare restriktioner från huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona stramar Arcada åt sina rekommendationer för att förhindra smittspridning. Undervisningen på campus fortsätter ändå som planerat.

Arcada uppmanar alla studenter att använda munskydd både i undervisningssituationer samt i övriga utrymmen på campus. Undvik att besöka campus utöver undervisningssituationer samt övriga nödvändiga studierelaterade ärenden. Personalen övergår i mån av möjlighet till distansarbete fram till den 16 januari 2022.

Arcada uppmanar även alla att undvika resor som inte är nödvändiga och att följa rådande reserestriktioner vid inbokade resor.

Högskolan följer fortsättningsvis aktivt med läget och uppdaterar sina egna anvisningar vid behov.

Uppdatering 23.11.2021:

Covid-19: Riktlinjer och fortsatta anvisningar

Coronaläget har försämrats i huvudstadsregionen och smittan sprids nu framförallt bland ovaccinerade. Med anledning av den senaste tidens utveckling förtydligar Arcada sina riktlinjer.

Arcadas riktlinjer har hittills fungerat väl. Tack för att ni alla bidragit genom att följa anvisningarna! Högskolans ledning följer fortsättningsvis med läget och vill därför precisera Arcadas anvisningar.

Om du delar hushåll med någon som konstaterats smittad av corona, rekommenderar vi starkt att du genomför dina studier på distans i så stor utsträckning som möjligt - även om du själv är symtomfri. Kontakta dina lärare och kom överens om hur undervisningen genomförs.

Rekommendationen gäller för den tid som den person du bor tillsammans med försatts i officiell karantän eller isolering. Detta gäller också om du själv fått två vaccindoser. Notera att rekommendationen inte gäller ifall du fått två vaccindoser och råkat ut för en enskild exponering.

Vi vill samtidigt påminna om att med låg tröskel alltid stanna hemma om du har något som helst symtom som tyder på corona.

I och med det försämrade läget fortsätter också högskolans rekommendation om munskydd att vara i kraft fram till årsskiftet. Arcada rekommenderar att man alltid använder munskydd:

 • i undervisningssituationer som innefattar närkontakt
 • i situationer där avstånd inte kan beaktas, som t.ex. möten med flera personer
 • i allmänna utrymmen på campus (t.ex. korridorer, torgen)

Genom att använda munskydd på campus skyddar vi inte enbart oss själva, utan också de som är i riskgruppen samt de som av hälsoskäl inte kunnat vaccinera sig.

Uppdatering 4.8.2021:

Covid-19: Precisering av anvisningar fram till 31.8.2021

Arcadas campus öppnar 9.8. Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället, rekommenderar vi att enbart besöka campus i samband med kursaktiviteter och för ärenden som inte går att sköta online. Vi fortsätter följa med myndigheternas rekommendationer och uppdaterar högskolans anvisningar vid behov. Vi vill särskilt understryka hur viktigt det är att alla som bara kan låter vaccinera sig så snabbt som möjligt.

Tillsvidare bereder vi för att undervisningen och andra läraktiviteter ska kunna genomföras som planerat. Större föreläsningar sker i regel online, medan mindre grupper kan samlas på campus då det är motiverat. Strävan är fortfarande att kunna erbjuda så mycket verksamhet som möjligt på campus på ett säkert sätt.

Allmänna rekommendationer

Vårt eget agerande spelar den avgörande rollen för att göra campus så säkert som möjligt för alla. På campus uppmanas var och en:

 • bära munskydd,

 • hålla ett säkerhetsavstånd på 2 m och

 • iaktta god handhygien

Högskolans ledning betonar hur viktigt det är att var och en som bara kan låter vaccinera sig så snabbt som möjligt. Vi påminner också om att inte besöka campus då du har symtom som kan tyda på coronavirus.

Stöd inför studiestarten

Du kan alltid vända dig till din egen amanuens om du har frågor gällande din utbildning. Om du känner oro inför studiestarten får du gärna kontakta vårt team för studentvälmående.

Uppdatering 9.6.2021:

Viktig information om studieperiod 1 hösten 2021

Det senaste året har varit utmanande på många sätt, inte minst för alla studenter. På grund av coronapandemin tvingades högskolan flytta så gott som all verksamhet online. Vi förstår att det för många har varit väldigt tufft att inte få vistas på campus. Som tur kan vi konstatera att vi äntligen börjar se ljuset i tunneln.

Vi har nu glädjen att meddela att från och med hösten välkomnar vi dig tillbaka till Arcadas campus! Vår strävan är att återuppta verksamheten i så stor utsträckning som möjligt på campus igen och att studierna och studielivet därmed ska kunna återgå till det normala. Studierna i studieperiod 1 höstterminen 2021 kommer dock att förverkligas som flerformsstudier, vilket betyder att studierna förverkligas på campus men en del kommer att hållas online.

Vi uppmuntrar alla att komma till campus från och med studiestarten nästa höst – förutom att en del av studierna sker på campus är även alla tjänster tillgängliga för dig här, så som bibliotek, studentlunchrestaurang, inlärningsmiljöer och så vidare.

Kolla din Arcadamejl för mer information som specifikt gäller din utbildning! Om du inte har fått något mejl eller har frågor, vänligen kontakta din amanuens eller E-post: communications@arcada.fi.

Disclaimer: Denna plan har gjorts i enlighet med rådande restriktioner. Arcada förbehåller sig rätten att göra ändringar i hur undervisningen förverkligas om situationen ändrar på grund av coronaviruset.

Uppdatering 28.5.2021:

Meddelande till Arcadas studenter och anställda om eventuell exponering för coronavirus 26.5

Det har konstaterats coronavirussmitta hos en person som har befunnit sig i Yrkeshögskolan Arcada 26.5. De personer som kan ha exponerats i nära kontakt har personligen underrättats och försatts i karantän av myndigheterna.

Smittorisken är liten för andra personer som har varit på Arcada.

Alla bör ändå kontrollera sitt hälsotillstånd under epidemin. Om symptom som tyder på coronavirus uppenbarar sig, även lindriga sådana, bör man söka sig till coronavirustest och stanna hemma. Typiska symptom på coronavirus är feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt förlust av lukt- och smaksinnet. Vuxna och unga över 16 år med personliga bankkoder kan boka en tid för coronavirustest genom att göra en symptombedömning på webben i www.omaolo.fi. Extern länk

Helsingforsare och vårdnadshavare till minderåriga helsingforsare kan boka tid för coronavirustest också genom att ringa coronavirusrådgivningen, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8-18). Då coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen som tyder på coronavirus är lindriga ska du vänta till nästa dag.

Invånare i andra kommuner i Nyland kan själv göra en symptombedömning och boka tid för coronavirustest på webben via https://koronabotti.hus.fi/ Extern länk. Invånare utanför kommuner i Nyland bör kontakta hälsovården i sin egen kommun för att testa sig.

Ifall du får symtom kan du återvända till Arcadas campus först då coronavirustestet är negativt och du är symtomfri.

Uppdatering 26.3.2021:

Covid-19: Arcadas anvisningar fortsätter gälla hela vårterminen

Arcadas anvisningar för att hindra smittspridning fortsätter som tidigare våren ut. Undervisningen fortsätter därmed på distans hela terminen. Nödvändig närundervisning och tenter i grupper om 10 där säkerhetsavstånd iakttas och munskydd används kan ändå fortsätta, eftersom de nya begränsningarna i rörelsefriheten Extern länk tillåter deltagande i högre utbildning.

Vi påminner om att både studenter och personal i övrigt ska studera och jobba hemifrån. Undvik alltså att besöka campus om du inte har nödvändiga närstudiepass eller om det inte finns andra strikt nödvändiga orsaker att komma till campus. Läs mer om Arcadas restriktioner här.

Arcada följer aktivt med myndigheternas rekommendationer, och vi uppdaterar våra egna anvisningar genast ifall nya restriktioner införs som kräver det. Beslut om hur höstterminen arrangeras meddelar vi i början på maj så att var och en kan börja planera för hösten. Följ gärna aktivt med Start för uppdateringar.

Uppdatering 26.2.2021:

Covid-19: Nya restriktioner från regeringen - Arcadas anvisningar oförändrade

Regeringen informerade på torsdagen (25.2.2021) om nya åtgärder mot coronaviruspandemin som ska gälla för tre veckor från den 8 mars. Högskolan Arcadas restriktioner och anvisning är fortfarande striktare än regeringens linje och den närundervisning vi har kan därför fortsätta precis som förut inom de givna ramarna.

Arcadas tidigare restriktioner fortsätter alltså att gälla oförändrade, och nödvändig närundervisning och tenter i grupper om 10 där säkerhetsavstånd iakttas och munskydd används kan fortsätta.

Vi påminner om att både studenter och personal i övrigt uppmuntras studera och jobba hemifrån. Undvik alltså att besöka campus om du inte har nödvändiga närstudiepass eller om det inte finns andra strikt nödvändiga orsaker att komma till campus. Kom ändå ihåg att fortsätta hålla kontakt på distans med varandra, med dina nära och kära och med lärare eller annan personal. Här finns kontaktuppgifter till Arcadas stödfunktioner om du behöver någon att prata med eller stöd i dina studier.

Läs Arcadas restriktioner som gäller hela period 3 (till 21.3) här.

Uppdatering 12.2.2021:

Arcada avråder från korta utbyten utomlands

Arcada avråder sina studenter från att åka utomlands för utbyten och utlandspraktikperioder som är kortare än 3 månader i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Denna avrådan gäller tillsvidare och fram till höstterminen. Läs mer om rekommendationen utfärdad av Institutet för Hälsa och Välfärd här Extern länk.

Om du planerar åka utomlands för att avlägga en utbytesperiod eller utlandspraktikperiod ska du registrera dig via Arcadas MoveOn-portal.

Uppdatering 28.1.2021:

Arcadas restriktioner fortsätter vara i kraft hela period 3

Regeringens restriktioner som presenterades 26.1 fortsätter som tidigare. Därför fortsätter även Arcadas anvisningar för att förhindra smittspridning att gälla hela period 3, det vill säga fram till 21.3.

Campus fortsätter under perioden vara stängt för utomstående och all undervisning sker på distans med vissa undantag för nödvändig kontaktundervisning. Läs Arcadas anvisningar för att förhindra smittspridning här.

Det globala och europeiska pandemiläget har under januari inte förbättrats. Hotbilden från de nya virusvarianterna är tydlig. I Finland har än så länge rätt få fall av de muterade varianterna spridit sig, men regeringen har lagt upp planer för det fall att situationen blir värre också i Finland. Vi ser alltså ingen snabb förbättring i coronaläget med uppluckrade restriktioner förrän vaccinerna nått tillräckligt många.

Nationellt finns som sagt en beredskap att skärpa restriktionerna vid behov, och Arcadas ledning följer hela tiden aktivt med utvecklingen. Ifall nya nationella eller regionala restriktioner träder i kraft så uppdateras också våra anvisningar genast. Följ med Start för uppdateringar om läget.

Uppdatering 8.1.2021:

Anvisningarna för att förhindra smittspridning gäller till 31.1

Med anledning av att Helsingfors fortfarande befinner sig i fasen för samhällsspridning fortsätter Arcadas anvisningar för att förhindra smittspridning gälla fram till 31.1. Målet med restriktionerna är att undvika smittspridning och en totalstängning av campus.

Restriktionerna som gäller i januari är:

 • Campus fortsätter vara stängt för alla utomstående. Enbart Arcadas egna studenter och personal har tillträde till huvudbyggnaden och övriga undervisningsutrymmen. Snurrdörrarna vid huvudingången hålls stängda. Du kommer in med egen nyckel vardagar 7-20:45, helger 9-17:30.

 • All undervisning sker på distans. Undantag utgör tenter och övningar som är kritiskt nödvändiga för att undvika att studenternas studier fördröjs. Också för dessa undantag begränsas alla grupper till 10 personer (9 studenter + en lärare/övervakare). Säkerhetsavstånd (2 m) ska iakttas och munskydd ska användas om inte särskilda skäl hindrar det. Du som har inbokad närundervisning kommer få detaljerade instruktioner av kursansvariga.

 • Undvik att besöka campus i onödan – men kom ihåg att fortsätta håll kontakt på distans med varandra, med dina nära och kära och med lärare eller annan personal. Här finns kontaktuppgifter till Arcadas stödfunktioner om du behöver någon att prata med.

 • Lunchrestaurangen är just nu stängd. Beslut om lunchrestaurangens öppning fattas senare denna månad.

Uppdatering 15.12:

Arcadas anvisningar för att förhindra smittspridning gäller till 11.1 – info om vårterminen publiceras 8.1

Arcadas anvisningar för att hindra smittspridning fortsätter att gälla till 11.1. Högskolans ledning följer aktivt med läget, och 8.1 publiceras mera instruktioner för vårterminen här på Start.

 • Campus är stängt för alla utomstående fram till 10.1. Enbart Arcadas egna studenter och personal har tillträde till campus. Snurrdörrarna vid huvudingången hålls stängda och du kommer in i byggnaden enbart med egen nyckel (vardagar kl. 7-20:45, helger kl. 9-17:30). Undvik att besöka campus i onödan, och kom ihåg att hålla avstånd till andra i alla lägen. Besök inte campus alls om du har några symtom som är typiska för covid-19.

 • Infon är stängd 21.12.2020–8.1.2021. Växeln är stängd 23.12-6.1.

 • Lunchrestaurangen håller öppet för take away fram till 16.12. I början av januari kommer restaurangen ta beslut om när den öppnar igen i enlighet med rådande bestämmelser. Restaurangen strävar preliminärt till att kunna öppna igen 18.1 om coronaläget tillåter.

Uppdatering 27.11:

Arcada stramar åt sina anvisningar 30.11-15.12 för att förhindra smittspridning

Med anledning av den accelererande smittspridning i huvudstadsregionen, vilket betyder att Helsingfors nu befinner sig i fasen för samhällsspridning, har regeringen 26.11 publicerat nya bestämmelser och riktlinjer. I linje med de nya anvisningarna uppdaterar nu också högskolan sina anvisningar för de kommande veckorna, 30.11—15.12.

Vi stramar åt bestämmelserna i hopp om att kunna upprätthålla den allra nödvändigaste verksamheten på campus. Enbart genom att nu verkligen fokusera på det mest avgörande kan vi förhoppningsvis undvika en utbredd samhällssmitta och total stängning av campus.

Fram till 15.12.2020 gäller följande:

 • Campus stängs för alla utomstående. Enbart Arcadas egna studenter och personal har tillträde till huvudbyggnaden och övriga undervisningsutrymmen. I praktiken betyder det att snurrdörrarna vid huvudingången stängs och enbart studenter och personal med egen nyckel kommer in i byggnaden. Med egen flexnyckel kommer du in i byggnaden kl. 7-21 på vardagar samt kl 9-17:30 på helger.

 • All undervisning sker på distans. Närundervisning kommer om möjligt skjutas upp eller undantagsvis flyttas på distans. Undantag som kan genomföras på campus är tentamina och övningar som är kritiskt nödvändiga för studenterna för att de ska kunna slutföra sina studier, kunna genomföra praktik under följande period eller för att undvika att studenternas studier fördröjs med en hel period. Också för dessa undantag begränsas alla grupper till 10 personer (9 studenter + en lärare/övervakare) och munskydd ska användas om inte särskilda skäl hindrar det. Du som har inbokad närundervisning kommer att få detaljerade anvisningar av kursansvariga.

 • Vi uppmanar er studenter att under den här tiden minimera er vistelse på campus. Biblioteket kommer ändå att vara tillgängligt för utlåning.

 • Observera också att lunchrestaurangen försöker hålla öppet, men serverar bara take-away-portioner. Måndag 30.11 och tisdag 1.12 är testdagar, därefter bedömer restaurangen lönsamheten. Serveringen fortsätter efter det bara om efterfrågan är tillräckligt stor. Undvik alltid folksamlingar och köbildning kring lunchrestaurangen och torgen.

Dessa nya bestämmelser kompletterar de tidigare anvisningar som getts för hösten. Genom dessa nya åtgärder vill högskolan trygga en säker studie- och arbetsmiljö. Som högskola vill Arcada bidra till att hejda smittspridningen i hela samhället. Därför måste var och en bära sitt personliga ansvar och göra vad hen kan för att begränsa smittspridningen.

Men vi uppmanar er alla att fortsätta hålla kontakt med oss och med varandra, och att ta hand om er själva och varandra - också om det nu måste ske mest över våra digitala kanaler.

Under fredagen publicerade också huvudstadsregionens corona-koordineringsgrupp sina egna restriktioner. och Arcadas anvisningar är i linje med dem. Högskolan fortsätter att aktivt följa med läget.

Uppdatering 26.11:

Högskolans anvisningar gällande pandemin uppdateras under fredagen (27.11)

Huvudstadsregionens corona-koordineringsgrupp sammanträder under torsdagen med anledning av den ökande smittspridningen i området för att besluta om nya restriktioner och anvisningar. Arcada följer aktivt läget och kommer att publicera mer information för studenter här på Start på fredagen. Också de nya anvisningarna kommer att säkerställa att alla studenter har möjlighet att genomföra sina studier.

Vi jobbar alla tillsammans för att få hålla campus öppet och vår verksamhet där igång i mån av möjlighet. Med anledning av den negativa utveckling som skett i huvudstadsregionen vill vi som högskola aktivt jobba och bidra till att smittspridningen inte ytterligare förvärras.

De anvisningar högskolan har publicerat hittills ligger inom ramen för de allmänna riktlinjer och bestämmelser som har utfärdats. Då de nya besluten gällande situationen i huvudstadsregionen publiceras kommer också högskolans anvisningar att ses över. Följ därför aktivt med den information som publiceras på Start för att hålla dig uppdaterad om läget.

Alla nyheter som berör pandemin hittar du samlade här.

Uppdatering 23.11:

Coronaläget i huvudstadsregionen har förvärrats – ny precisering i Arcadas anvisningar

Smittspridningen i huvudstadsregionen har under andra halvan av november gått från accelerationsfasen till spridningsfasen och risken finns att läget blir värre under de kommande veckorna. Det är därför viktigare än tidigare att var och en av oss inom Arcada tar sitt ansvar för att minska risken för smitta. Vi behöver vara försiktiga och följa Arcadas anvisningar och rekommendationer.

Högskolans tidigare rekommendationer följer redan de nya bestämmelser och rekommendationer som myndigheterna gav den 19-20.11, och är på vissa punkter ännu strängare. Trots det preciserar högskolan nu våra bestämmelser enligt följande:

 • Den maximala gruppstorleken i all undervisning på campus är 20 personer fram till 6.12.

 • Undervisningen i Arcadahallen ska undvika lagsporter med närkontakt.

 • Vi påminner om att avstånd ska hållas i alla lägen. Undvik köbildning och folksamlingar exempelvis vid lunchtid.

 • Munskydd rekommenderas starkt för alla som besöker campus. Du kan gärna använda egna munskydd. Arcada har också lånemunskydd för undervisningstillfällen som ska lämnas tillbaka till läraren igen genast efter tillfället.

Vi fortsätter med distansundervisningen också under vårterminen, med undantag för sådana obligatoriska övningar, simuleringar och labbarbeten som kräver närvaro på campus. Högskolan följer dock kontinuerligt med epidemiläget och justerar sina anvisningar och restriktioner i enlighet med det. Vid frågor gällande dina studier kan du alltid kontakta amanuensen vid din institution.

Kom också ihåg de tidigare anvisningarna om handhygien, avstånd, och om att stanna hemma om du har symtom som antyder COVID-19. Repetera gärna höstens anvisningar som finns här.

Ta hand om er själv och varandra!

Uppdatering 27.10

COVID-19: Arcadas riktlinjer i linje med myndigheternas rekommendationer - och fortsätter vara i kraft

Institutet för hälsa och välfärd har delat in smittspridningen av COVID-19 i olika faser. Arcada följer de regionala rekommendationerna för respektive fas och uppdaterar anvisningarna alltid då det är nödvändigt.

Just nu befinner sig Helsingforsregionen i accelerationsfasen av smittspridningen. För Arcadas del betyder det att anvisningarna för hösten med anledning av coronapandemin är lämpliga, inte för mycket begränsande och fortsätter att gälla. Som det nu ser ut kommer Arcadas hybridmodell för undervisningen och all övrig verksamhet dessutom att fortsätta ännu under period tre och fyra. Om smittläget i regionen ändras agerar Arcada naturligtvis enligt det och uppdaterar sina anvisningar.

Vi påminner också om att varje individ bär ett ansvar för sitt eget agerande och för att bidra till en trygg arbetsmiljö. Om vi alla följer de anvisningar som ges kan vi bäst trygga den nödvändiga verksamheten på campus.

Kom ihåg de centrala anvisningarna:

 • Kom inte till campus om du har symtom typiska för covid-19.
 • Alla föreläsningar sker på distans. Praktiska övningar, labbarbete och övriga aktiviteter som kräver närvaro kan ordnas på campus i mindre grupper.
 • Använd munskydd när du rör dig på campus och särskilt då tillräckligt säkerhetsavstånd (1,5–2 m) inte kan hållas.
 • Ta ansvar för god hand- och hosthygien.

Läs gärna om anvisningarna för hösten och rekommendationen om användning av munskydd.

Uppdatering 1.10

Påminnelse om höstens restriktioner med uppdaterade reseanvisningar

Repetera gärna anvisningarna för hösten 2020 med anledning av coronapandemin.

Smittsmyddsmyndigheterna har bedömt att Arcadas anvisningar är tillräckliga och fungerande – förutsatt att de följs. Om alla (studenter, lärare och gäster) verkligen följer dem tillsammans med den nya starka munskyddsrekommendationen kan vi räkna med att fortsätta hålla campus öppet - men om vi inte lyckas följa dem ökar risken för att vi blir tvungna att avbryta undervisningen på campus.

Om du konstateras smittad

Om du testar positivt för COVID-19 och har vistats på campus ska du omedelbart kontakta amanuensen vid din institution. Amanuensen för saken vidare till rektor som kontaktar smittskyddsmyndigheterna.

Uppdaterade reseanvisningar

Högskolans reseanvisningar följer från och med måndagen den 5.10 de nationella anvisningarna med THL:s så kallade trafikljusmodell.

 • Vi rekommenderar starkt att du som student avstår från alla icke-nödvändiga resor utomlands i höst, med undantag för resor till länder som är gröna i trafikljusmodellen.
 • Om du åker utomlands till ett land som inte är grönt i trafikljusmodellen ska du försätta dig i två veckors frivillig karantän efteråt och inte besöka campus under den tiden.
 • Också Arcadas personal och gäster följer de nationella anvisningarna.

THL:s trafikljusmodell hjälper dig att bedöma risken för coronasmitta i anslutning till utlandsresor och delar upp länderna i tre kategorier: i den gröna klassen är risken för smitta inte betydligt högre än i Finland, medan resor inte rekommenderas till länder i den röda och gråa klassen.

Läs mer om modellen och se de senaste trafikljusen här. Extern länk Notera att modellen uppdateras varje vecka. Läs Gränsbevakningsväsendets anvisningar om resor här. Extern länk

Uppdatering 25.9

Ny rekommendation om munskydd vid högskolor

Institutet för hälsa och välfärd har 24.9 uppdaterat sin rekommendation om användningen av munskydd. Den uppdaterade rekommendationen omfattar också högskolor under epidemins s.k. upptrappningsfas.

Helsingfors befinner sig enligt HUS redan i epidemins upptrappningsfas och Helsingfors stad informerar inom de närmaste dagarna mera om sina uppdaterade rekommendationer. Av den orsaken rekommenderar vi från Arcadas sida att du från och med idag, fredag den 25.9, använder munskydd då du rör dig på campus i alla situationer då det är möjligt. Genom att använda mask och endast ta av den i situationer då det är nödvändigt och tryggt, kan vi fortsätta vår verksamhet på campus.

Den viktigaste säkerhetsåtgärden är fortfarande att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd och komma ihåg att tvätta händerna, men en korrekt användning av munskydd minskar risken för smittspridning.

Läs mera om den uppdaterade rekommendationen och hur man använder munskydd på rätt sätt. Extern länk

Uppdatering 21.9

Meddelande till Arcadas studenter och anställda om eventuell exponering för coronavirus

Flera coronavirusinfektioner har upptäckts vid yrkeshögskolan Arcada under den senaste veckan. Personer som exponerats i nära kontakt har kontaktats av Helsingfors stads epidemiologiska verksamhet och har försatts i karantän.

Studenter och personal som har besökt Arcadas campus kan ha utsatts för en coronavirusinfektion och uppmanas att övervaka sitt hälsotillstånd mycket noga de närmaste två veckorna och söka sig till testning omedelbart om symtom uppstår, även milda sådana, och stanna hemma i väntan på resultatet. Nära kontakt, särskilt med äldre och personer i riskgrupper, rekommenderas att undvikas tills ett negativt testresultat uppnås och symtomen har gått över. Att använda ansiktsmask minskar risken för infektion i situationer där det inte är möjligt att säkerställa att säkerhetsavstånden upprätthålls.

Symtom på coronavirusinfektion inkluderar feber, hosta, huvudvärk, muskelsmärta, ont i halsen, rinnande näsa, andfåddhet, förlust av luktsinne eller smak, illamående, diarré och onormal trötthet.

Bedömningen av coronavirussymptom kan utföras på www.omaolo.fi Extern länk. Omaolo-tjänsten ger instruktioner och råder dig vid behov att boka en tid för ett coronavirustest. Helsingforsbor får också hjälp av coronavirusrådgivningen på 09310 10024 (varje dag från 8 till 18). Invånare i andra kommuner kan kontakta hälso- och sjukvården i deras område om de upplever symtom på coronavirus. Rapportera också det positiva resultatet per telefon till Helsingfors epidemiologiska verksamhet.

Vi rekommenderar att du använder appen Coronablinkern. Den kan laddas ner till din telefon på https://koronavilkku.fi/ Extern länk. Coronablinkern meddelar inte om exponeringssituationer som skett före installationen. Om du använder Coronablinkern och får ett meddelande om exponering, följ instruktionerna i applikationen.

Epidemiologiska verksamheten

Helsingfors stad

Uppdatering 21.8

Anvisningar för hösten 2020 med anledning av coronapandemin

Arcadas campus öppnades igen 3.8, men en stor del av verksamheten fortsätter på distans. Högskolans säkerhetsteam, under ledning av rektor, gjorde en ny lägesbedömning 14.8. De uppdaterade anvisningarna beaktar de nya nationella rekommendationer regeringen givit.

Utgående från en omfattande riskbedömning och i ljuset av den senaste tidens utveckling av smittspridningen i samhället kommer campus att fortsätta vara öppet - om inte myndigheterna besluter annat. Det är viktigt att alla nu följer de uppdaterade riktlinjerna som är i kraft tillsvidare. Bara på det sättet kan vi minimera smittriskerna och fortsätta hålla campus öppet.

Undervisning

 • Kom inte till campus och närundervisning om du har symtom som tyder på COVID-19!

 • Samtlig undervisning i föreläsningsform ordnas online för att undvika att större grupper samlas på campus samtidigt.

 • Praktiska övningar och grupparbeten kan ordnas på campus då det har ett klart mervärde för undervisningen. Under dessa övningar ska alla säkerhetsföreskrifter följas.

Studieärenden i C3

 • Korridoren till C3 kommer undantagsvis att hållas låst.

 • Studieärenden sköter sin mottagning från och med 24.8 i D2.

 • Övrig mottagning enligt överenskommelse.

Fysisk handledning och övrig mottagning (se också avsnittet om Utrymmen)

 • Handledning och mottagning på campus genomförs med beaktande av säkerhetsavstånd och god handhygien. Mottagningstiderna kan avvika från det normala.

 • Boka tid på förhand!

 • Många ärenden går att sköta på distans.

 • Kom inte till campus om du har symtom i luftvägarna.

Smittspårningsapp

 • Vi rekommenderar att du tar i bruk den nationella smittspårningsappen så fort den finns tillgänglig för allmänheten.

Användning av munskydd

 • Då du deltar i undervisning/labbövningar/grupparbeten på campus och det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd (1,5–2 m) ska du använda munskydd.

 • Om du använder kollektivtrafik då du tar dig till campus rekommenderar vi att du använder munskydd.

 • Vi rekommenderar också att du införskaffar egna munskydd, men tvättbara låneskydd kommer att finnas tillgängliga för närundervisning.

 • Försäkra dig om att du vet hur man använder munskydden korrekt. Se gärna THL:s video. Extern länk

Resor

 • Vi rekommenderar starkt att du avstår från alla icke-nödvändiga resor utomlands i höst.

 • Om du åker utomlands ska du försätta dig i två veckors frivillig karantän efteråt och inte besöka campus under den tiden.

Symtom

 • Kom inte till campus om du har symtom typiska för covid-19.

 • Om du får symtom typiska för covid-19 medan du är på campus ska du omedelbart åka hem. Använd gärna OmaOlo-tjänsten Extern länk för att bedöma dina symtom, få vidare direktiv och boka tid till test via tjänsten.

 • Om du kommer i kontakt andra på campus som visar symtom ska du aktivt uppmana dem att söka sig hem och till test.

 • Försäkra dig om att använda munskydd då du söker dig hem för att minimera smittspridningen i t.ex. kollektivtrafiken.

 • Om du efter negativt testresultat eller du konstaterats ha antikroppar ännu har lindriga symtom kan du vid behov besöka campus och delta i närundervisning.

 • Om någon i samma hushåll som du uppvisat symtom och inväntar testresultat ska du studera helt på distans tills hen fått ett negativt testresultat. Om resultat är positivt ska du följa myndigheternas anvisningar om karantän.

Utrymmen

Öppettiderna för campus återgår till det normala (vardagar kl. 7.00-21.00, veckoslut kl. 9-17.30 med egen flexnyckel) för att möjliggöra tidsmässig spridning av aktiviteter på campus. För alla aktiviteter på campus ska följande säkerhetsföreskrifter följas:

 • Säkerhetsavstånd – håll alltid tillräckligt avstånd till personer i samma utrymme (1,5–2 m).

 • God handhygien – handtvätt alltid då man anländer till campus och ofta under dagens lopp. Handdecinficeringsmedel finns utplacerat på campus och ska användas alltid då handtvätt inte är möjligt.

 • Hosthygien – hosta och nys alltid i armvecket.

 • Alla rum får utnyttjas till högst 40% av deras normala kapacitet.

 • Munskydd används alltid då tillräckliga säkerhetsavstånd inte går att hålla.

Lunchrestaurangen

 • Håller öppet kl. 7.30-15.00, lunchservering kl. 10.45-13.00.

 • En av toaletterna intill restaurangen kommer att reserveras för handtvätt.

 • Sträva gärna efter att äta lunch utanför rusningstid och undvik köbildning.

 • Strävan är att garantera en timmes lunchpaus (11.30-12.30) för alla som deltar i närundervisning under dagen.

 • Antalet sittplatser på torgen kommer att vara färre för att garantera möjlighet att hålla avstånd.

Allmänna utrymmen, grupprum, biblioteket och utrustning

 • Undvik folksamlingar och köbildning.

 • Använd i första hand trapporna då du rör dig i huset. Undvik hissarna speciellt om det blir trångt.

 • Kom ihåg att hålla avstånd också då du jobbar i biblioteket, grupprum eller datorsalar på campus. Putsa utrustning (t.ex. keyboard) innan du börjar använda den.

Arcadahallen (högskolans verksamhet i hallen)

 • Inga kontaktsporter i undervisningen under period 1.

 • Bastun avstängd under undervisningstid.

 • Testlabbet stängt till slutet av september.

 • Gymmet används enbart under lärarnas övervakning under period 1.

Uppdatering 29.7:

Arcadas campus öppnar igen 3.8

Arcadas campus öppnar med början från 3.8. Dörrarna till campus är öppna för studenter och allmänheten vardagar kl. 8-16. Fortsatta öppethållningstider och mer detaljerade anvisningar för höstens verksamhet ges i mitten av augusti utifrån de nationella rekommendationerna och en analys av smittrisker i ordinarie verksamhet vid högskolan.

Vi påminner om att fortsättningsvis iaktta god handhygien och säkerhetsavstånd då du vistas på campus.

Uppdatering 11.5:

Arcada öppnar campus steg för steg

Enligt regeringens beslut ska högskolorna öppna sina campus från och med 14.5. På Arcada återupptar vi verksamheten på campus i faser och följer regeringens rekommendationer. Vårterminens undervisning slutförs som distansundervisning och personalen fortsätter att jobba på distans. Läs bestämmelserna för varje fas här nedan.

De planerade faserna och principerna justeras vid behov ifall nya nationella restriktioner införs eller anvisningar ges. Compass Group, som sköter vår studentrestaurang, öppnar inte förrän i augusti.

Vi påminner om att fortsättningsvis måna om din handhygien och att man under inga omständigheter får komma till campus med förkylningssymtom. Alla som tillhör en riskgrupp eller har personer i samma hushåll som tillhör någon riskgrupp uppmanas vara extra uppmärksamma och helt undvika att komma till campus så länge smittrisken är överhängande.

Fas 1: 14.5–30.5

OBS! Restriktioner som är i kraft: högst 10 personer får vistas på samma plats.

 • All undervisning fortsätter på distans terminen ut.

 • Personalen fortsätter jobba på distans.

 • Du som student har ännu inte tillträde till campus.

Fas 2: 1.6–10.7

OBS! Restriktioner som är i kraft: högst 50 personer får vistas på samma plats.

 • Sommarkurser arrangeras på distans. Om du anmält dig till en sommarkurs kommer du att få närmare anvisningar av den kursansvariga om detaljerna.

 • Biblioteket öppet varje måndag kl. 14-17.30 för utlåning och retur av material. Kontakta biblioteket senast fredagen innan via E-post: biblioteket@arcada.fi för att kunna besöka biblioteket. Ring 0294 282 690 för att bli insläppt.

 • Om du behöver tillträde för att slutföra ditt slutarbete eller annat projekt kontakta din handledare eller den kursansvariga läraren.

SOMMARSTÄNGT 13–31.7

Fas 3: 1.8–31.8

 • Campus öppet för både studenter och personal.

 • Kolla Start för uppdaterad information innan du besöker campus.

 • Vi rekommenderar att du besöker campus endast då du har uppgifter som inte kan skötas på distans.

 • Biblioteket öppet från 10.8. Självbetjäning kl. 7.00-21.30, personal på plats kl. 10-16.

Uppdatering 3.4:

I enlighet med regeringens beslut fortsätter campus vara stängt och undervisningen fortsätter på distans åtminstone fram till 13.5. Studenter och personal har inte tillträde till byggnaden under tiden campus är stängt.

Kom ihåg att hålla kontakt med dina examinatorer och ta gärna kontakt med låg tröskel. Det finns också mycket stöd att få utanför kurserna. Läs mera här om vad Arcada har att erbjuda dig just nu på distans och hur du bäst tacklar din nya vardag och dina studier hemma.

Vi kommer att fortsätta uppdatera Start med senaste nytt.

Uppdatering 17.3

Hälsovårdare och psykiatrisk sjukskötare
Arcadas hälsovårdare och psykiatriska sjukskötare finns tillgängliga och fortsätter ta emot besökare. Du kan kontakta dem också om du känner att du behöver prata med någon, är orolig eller har ångest. Du kan träffa dem digitalt eller hålla individuella möten utanför campus. Mötena är avgiftsfria och konfidentiella. Här hittar du kontaktuppgifter.

IT-stöd
IT-enheten jobbar för att kunna stöda alla och ber att du i första hand kontaktar dem via:
E-post: it-support@arcada.fi
Tel. 020 76 99 555

Håll dig uppdaterad
Följ dagligen med Start, Itslearning och din Arcada-mejl för uppdateringar om läget.

Vid studierelaterade frågor kan du vända dig till din amanuens.

Uppdatering 16.3:

I enlighet med regeringens beslut kommer Arcadas campus att stängas från och med 18.3 och högskolans verksamhet sker helt på distans fram till 13.4. Det betyder studenter och personal inte har tillträde till byggnaden under den här tiden.

All undervisning kommer att fortsätta på distans online, med undantag för enstaka kurser som vi söker andra lösningar för. Varje examinator informerar via Itslearning och mejl sina grupper om hur undervisningen fortsätter.

Följ dagligen med Start, Itslearning och din Arcada-mejl för uppdateringar om läget.

Vid frågor kan du vända dig till din amanuens:

Enoksson, Maria / Hälsa och välfärd: 0294 282 572, E-post: maria.enoksson@arcada.fi

Utbildningar: Ergoterapi, Fysioterapi, Idrottsinstruktör, Socionom, Hälsofrämjande (HYH), Det sociala området (HYH)

Falcao, Elina / Energi- och materialteknologi: 0294 282 581, E-post: elina.falcao@arcada.fi

Utbildningar: Energi- och miljöteknik, Process- och materialteknik, Materials and Processing Technology

Genberg, Camilla / Ekonomi och affärsanalys: 0294 282 672, E-post: camilla.genberg@arcada.fi

Utbildningar: Företagsekonomi, International Business, Informationsteknik, International Business Management (HYH), Big Data Analytics (HYH)

Löv, Monica: 0294 282 568, E-post: monica.lov@arcada.fi

Utbildningar: Film och media, Kulturproducent, Media Management (HYH)

Åkermarck, Erica: 0294 282 809, E-post: erica.akermarck@arcada.fi

Utbildningar: Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare, Sjukskötare, Nursing

Uppdatering 14.3

Utbyte och praktik utomlands

Arcada har idag kallat hem samtliga studenter som befinner sig på utbyte inom ramen för Arcadas utbytesprogram. Studenterna har kontaktats individuellt.

Studenter som åkt självständigt på utbyte (s.k. free-movers) och praktik utomlands uppmanas att återvända till Finland.

Vi påminner om att du som varit utomlands under de senaste 14 dygnen ska studera hemifrån och inte under några omständigheter besöka campus.

Uppdatering 13.3:

För att på bästa sätt trygga möjligheterna för dig som student att genomföra dina studier fortsätter verksamheten på Arcada normalt tills vidare. Arcada håller tills vidare campuset öppet i enlighet med myndigheternas anvisningar och i linje med yrkeshögskolornas gemensamma beslut. En del av Arcadas kurser kan genomföras på distans (online) i de fall det är möjligt och smidigt. Om det blir aktuellt för dina kurser får du mejl av kursens examinator.

Kom ihåg att alltid ta andra studenter och personal i beaktande genom att tvätta händerna regelbundet, stanna hemma om du har förkylningssymtom och följa övriga allmänna anvisningar för att minska smittspridning. På det viset skyddar du i synnerhet personer i riskgrupper (gravida, äldre eller personer med grundsjukdom som diabetes, astma eller hjärt- och lungsjukdomar) för att utsättas för eventuell smitta.

Praktik

Om du just nu befinner dig på praktik ska du slutföra praktiken som planerat, men var noggrann med att följa praktikplatsens bestämmelser och Institutet för hälsa och välfärds riktlinjer. Det samma gäller om du snart inleder en praktikperiod. Målet är att studierna kan framskrida planenligt. Om praktikplatsen stänger eller avbryter din praktik ska du genast kontakta din amanuens (se kontaktuppgifter nedan).

Praktik inom social- och hälsovård

Varje sjukvårdsdistrikt har egna riktlinjer gällande praktik. Arcada för en aktiv dialog med distrikten och vi följer i alla lägen deras bestämmelser.

Följ aktivt med uppdateringar gällande coronaviruset (covid-19) på Start och i din e-post.

Uppdatering 12.3

Tills vidare fortsätter verksamheten på Arcada i vanlig ordning, men vi tar inte emot gäster (t.ex. gästföreläsare) från utlandet och alla inom personalen som vistats utomlands jobbar 14 dagar på distans när de återvänder hem. Vi uppmanar också alla, både studenter och personal, med förkylningssymtom att stanna hemma och vid behov kontakta hälsovården.

Högskolan har beredskap att sköta undervisningen på distans vid behov. Du som student blir informerad per e-post om det blir aktuellt för dig. Följ aktivt med din e-post och Start dagligen för nya uppdateringar.

I strävan att skydda de som tillhör riskgrupper för viruset (äldre personer, de som lider av en eller fler grundsjukdomar) jobbar myndigheterna för att minimera och fördröja smittspridningen. Det hör till vårt gemensamma ansvar att jobba för att minimera smittspridningen.

Högskolan har en krisgrupp som träffas dagligen för en genomgång av läget. Vi följer utöver myndigheternas anvisningar också aktivt med utvecklingen i övriga Norden. Framöver kommer informationen på den här sidan att uppdateras dagligen.

Förkylningssymtom

Om du har förkylningssymtom: stanna hemma och sköt om dig, tills du återhämtat dig - åtminstone tills du är helt feberfri. Håll gärna kontakt med någon närstående, kamrat eller lärare över nätet eller per telefon. Sjukdom eller karantän betyder inte att man behöver isolera sig socialt.

Resor

Om du återvänder från resa utomlands ska du studera på distans hemifrån i 14 dagar. Kontakta din amanuens omedelbart för att komma överens om nödvändiga arrangemang.

Enoksson, Maria / Hälsa och välfärd: 0294 282 572, E-post: maria.enoksson@arcada.fi

 • Utbildningar: Ergoterapi, Fysioterapi, Idrottsinstruktör, Socionom, Hälsofrämjande (HYH), Det sociala området (HYH)

Falcao, Elina / Energi- och materialteknologi: 0294 282 581, E-post: elina.falcao@arcada.fi

 • Utbildningar: Energi- och miljöteknik, Process- och materialteknik, Materials and Processing Technology

Genberg, Camilla / Ekonomi och affärsanalys: 0294 282 672, E-post: camilla.genberg@arcada.fi

 • Utbildningar: Företagsekonomi, International Business, Informationsteknik, International Business Management (HYH), Big Data Analytics (HYH)

Löv, Monica: 0294 282 568, E-post: monica.lov@arcada.fi

 • Utbildningar: Film och media, Kulturproducent, Media Management (HYH)

Åkermarck, Erica: 0294 282 809, E-post: erica.akermarck@arcada.fi

 • Utbildningar: Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare, Sjukskötare, Nursing

Med hänvisning till det samhällsansvar vi har och i enlighet med regeringens rekommendation avråder Arcada starkt också från alla privata utrikesresor.

Familjemedlem som återvänder från utlandet

Om du har en familjemedlem eller annan som du delar hem med, som återvänder från resa utomlands och som uppvisar förkylningssymtom ska du studera på distans 14 dagar eller tills hen testats och fått resultat.

En familjemedlem eller rumskamrat som återvänder och är symtomfri påför inte tvång om distansstudier.

Uppdatering 11.3:

 • Om du återvänder från ett epidemiområde och känner influensaliknande symtom ska du enligt Institutet för hälsa och välfärd Extern länk (THL) ringa jouren vid din närmaste kommunala hälsostation.
 • Om du misstänker smitta, läs under rubriken Misstänker du att du smittats av coronavirus ska du göra följande längre ner på denna sida för ytterligare information om vem på Arcada du ska kontakta etc.

Uppdatering 10.3:

 • I nuläget avråder vi från alla resor utomlands som inte är nödvändiga.
 • Om du just nu är på praktik eller utbyte utomlands eller ska åka på praktik eller utbyte utomlands, rapportera detta till E-post: international@arcada.fi så snabbt som möjligt. Hit kan du också vända dig med frågor kring kommande praktik och utbyte utomlands.

Misstänker du att du smittats av coronavirus ska du göra följande:

 1. Om du misstänker smitta (du har varit i kontakt med en person som fått smittan och du har fått feber, hosta eller andningssvårigheter) stanna hemma och kontakta närmaste hälsostation per telefon. Det är den kommunala hälsovården och inte företagshälsovården som organiserar diagnostisering och vård och eventuella andra åtgärder.
 2. Meddela din amanuens per telefon eller mail.
 3. Vila och sköt om dig.

Misstanke om smitta eller karantän

 1. Om någon du delar hushåll med eller annars kommit i närkontakt med någon som smittats av coronavirus eller är försatt i karantän, stanna hemma och följ samma direktiv gällande karantänen som den smittade/den som försatts i karantän.
 2. Meddela din amanuens per telefon eller mail
  • Enoksson, Maria / Hälsa och välfärd: 0294 282 572, E-post: maria.enoksson@arcada.fi
   • Utbildningar: Ergoterapi, Fysioterapi, Idrottsintruktör, Socionom, Hälsofrämjande (HYH), Det sociala området (HYH)
 • Falcao, Elina / Energi- och materialteknologi: 0294 282 581, E-post: elina.falcao@arcada.fi
  • Utbildningar: Energi- och miljöteknik, Process- och materialteknik, Materials and Processing Technology
 • Genberg, Camilla / Ekonomi och affärsanalys: 0294 282 672, E-post: camilla.genberg@arcada.fi
  • Utbildningar: Företagsekonomi, International Business, Informationsteknik, International Business Management (HYH), Big Data Analytics (HYH)
 • Löv, Monica: 0294 282 568, E-post: monica.lov@arcada.fi
  • Utbildningar: Film och media, Kulturproducent, Media Management (HYH)
 • Åkermarck, Erica: 0294 282 809, E-post: erica.akermarck@arcada.fi
  • Utbildningar: Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare, Sjukskötare, Nursing

Hur undviker vi smitta – vad bör vi alla tänka på?

Tvätta händerna

Som alltid när det är influensasäsong är det viktigt att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten (45 sekunder). Har du inte tillgång till tvål och vatten ska du använda handdesinfektionsmedel. Vi kommer att införskaffa ett större lager med handdesinfektionsmedel att placera ut i mottagningsrum, block och klassrum. Använd engångshanddukar för att torka händerna. Använd inte gemensamma handdukar.

Ta gärna en titt på Institutet för hälsa och välfärds direktiv om hur handtvätt bör ske: https://thl.fi/documents/533963/1449651/THL_k%C3%A4sienpesuohje_A4_TULOSTE.pdf/93937fd1-9368-e4b8-268b-c37417c454cc?t=1582704876307 Extern länk

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Tilläggsinformation

På Institutet för hälsa och välfärds hemsida uppdateras informationen kontinuerligt: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19 Extern länk

Nyttig information finns även via följande länkar:

https://minedu.fi/etusivu Extern länk

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetustoimi-ja-koronavirus-valmistaudu-poikkeustilanteisiin-etukateen Extern länk

https://www.sttinfo.fi/tiedote/koronavirusneuvonta-helsinkilaisille-kaynnistynyt-maanantaina-2-maaliskuuta?publisherId=60590302&releaseId=69875944 Extern länk

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Extern länk