Arcadahuset är ett brandsäkert hus och är utrustat med modern teknik. I filmklippet nedan berättar Arcadas säkerhetschef David Sjöberg om brandsäkerhet på Arcada och vad du ska göra vid en eventuell brand.

Säkerhetsanvisningar vid brand:

Om det börjar brinna:

 • Rädda dig själv och dem som är i fara
 • Undvik att andas in rök - den är mycket giftig
 • Lyssna till utrymningsorder via centralradion
 • Led personal, studerande och gäster till den närmaste utrymningsvägen
 • Använd inte hissen
 • Gå till din samlingsplats

Anmäl branden till 112

För att släcka:

 • Ta den närmaste släckaren och börja släckningsarbetet omedelbart, men riskera inte ditt eget liv
 • Spruta inte vatten på elapparater eller vätskebränder
 • Börja släcka framför branden, fortsätt längre bak, nerifrån uppåt och sprid ut släckmedlet framför basen av branden genom att röra släckaren fram och tillbaka
 • Sluta då det inte längre syns några lågor

Begränsa skador:

 • Begränsa spridningen av branden genom att stänga dörrar och fönster
 • Avlägsna lätt antändliga ämnen som finns i närheten av branden
 • Skydda känsliga och viktiga maskiner och apparater från vatten- och andra skador

Vägled brandkåren:

 • Vägled brandkåren till brandplatsen
 • Bistå brandkåren