Vi strävar efter att Arcada är en säker och trygg högskola för oss alla. Vi måste tillsammans arbeta för att bidra till en trygg och säker studieplats. Arcadahuset är utrustat med många tekniska hjälpmedel för att öka säkerheten. Den viktigaste faktorn är ändå du själv. Det är din skyldighet att åtgärda risksituationer om du får kännedom om sådana. Visa gott exempel och hjälp till där det behövs!

Vid risksituationer

  1. Ring alltid det allmänna nödnumret 112 eller be informationsdisken (våning 2) ringa!
  2. Tala om vem du är och vad som hänt
  3. Meddela adress (Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1), våning och om någon är i fara
  4. Avbryt inte samtalet förrän du får lov till det
  5. Informera andra i byggnaden och meddela informationsdisken. Möt räddningspersonalen.

Bekanta dig närmare med vår säkerhetsguide för att få veta hur du skall agera vid brand, vid olycksfall och sjukdomsattacker samt vid hot mot personer. Tryckta exemplar av säkerhetsguiden hittar du i informationsdisken.