I och med att jag löser ut en flexnyckel förbinder jag mig till följande:

  • Om jag förorsakar alarm, är jag skyldig att erlägga utryckningsavgiften från Securitas (200 euro).
  • Jag släpper aldrig någon annan person in i huset med min flexnyckel.
  • Jag försäkrar mig om att dörrarna stängs efter mig när jag avlägsnar mig från ett rum eller från fastigheten.
  • Om jag tappar min nyckel meddelar jag omedelbart campus@arcada.fi.