För Arcada blivit det blivit allt viktigare att tänka hållbart och långsiktigt. Som en del av vårt målmedvetna arbete för hållbar utveckling beviljades Arcada år 2011 Green Office-certifiering av Världsnaturfonden WWF Finland.

Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska koldioxidutsläpp och minska företags och kontors ekologiska fotspår med förbättrad ekoeffektivitet som mål. Green Office innebär att organisationer med GO-certifiering och dess medarbetare frivilligt förbinder sig att kontinuerligt göra sitt bästa för att förbättra miljön, minska det ekologiska fotspåret och förebygga ett hållbart konsumentbeteende. Organisationer som tilldelats Green Office-certifiering auditeras vart tredje år.

Arcadas miljöprogram

Vi satsar kontinuerligt på att minska elförbrukningen, värmekonsumtionen och pappersförbrukningen på Arcada. Vi strävar också efter att hålla vattenkonsumtionen på nuvarande nivå. I och med GO-certifieringen förbinder vi oss att enligt en femårig plan jobba mot uppställda mål gällande förbättrad ekoeffektivitet. I certifieringen granskas även högskolans inköp och resor, samt klimatsmart mathantering i vår lunchrestaurang. Resultaten följs upp årligen.

Fokus för 2019

För att uppmärksamma klimatfrågan deltog Arcada i evenemanget Earth Hour 30.3.2019 genom att uppmuntra studenter och personal att under en timme släcka all belysning och stänga av elektriska apparater. Vi hade också en pop-up om temat vid restaurang Arcada fredagen den 29.3.2019.

Vi engagerade personalen och studenterna (nytt för i år) att tänka på hur vi konsumerar energi genom att fylla i WWF:s konsumtionsbarometer. Svarsprocenten var mycket bättre än tidigare år, vilket vi är mycket glada för!

Arcada producerar klimatvänlig energi genom solpaneler, som är i fullt bruk under den snöfria delen av året.

I april besökte vi Knektbrons återvinningscentral, som är en av Finlands största, för att få en inblick i hur mycket och vad man kan återvinna.

Vi har uppmuntrat studenter och personal att använda citycyklarna och vi deltar i KM tävlingen som är igång 1.5-22.9.2019.

På Arcadas aktivitetseftermiddag i juni för personalen samlade vi skräp på Arabiastranden för att påminna om klimatförändringen och tanken på hållbar utveckling.

Mobilitetsveckan lyftes fram 16-22.9.2019, och kulminerade i den internationella bilfria dagen 22.9.2019. För att ytterligare främja användandet av cykel samarbetade vi med yelpy.fi. De hade sin mobila shop utanför Arcada och erbjöd cykelservice (servicepaket med olika pris) för både studenter och personal under 2 dagar i oktober.

För att se hur mycket våra solpaneler på taket producerar, lanserades en solenergilänk på skärmen vid Stora torget och Fazer Food&Co.

För hösten 2019 planerar vi att få nya avfallskärl och börja sortera plast.

Under året uppmärksammar vi olika evenemang och kampanjer, t.ex. gå i trapporna kampanjen, svinnkampanjen, vattendagen, hållbar konsumtion och sophantering.

Vill du veta mer om Arcadas Green Office -verksamhet?

Arcadas Green Office-team består av Ceti Hasselman, ordförande (campusvärd), Joriz Baluyot (representant för Arcada studerandekår – ASK), Jörgen Wiik (vd för Fastighets Ab Arcada Nova), Anki Åvall (informatiker), Ida Söderlund (projektledare) och Hanna Donner (kommunikationschef). Vi svarar gärna på dina frågor!

Läs mer om hållbar utveckling på Arcada här.