För Arcada blivit det blivit allt viktigare att tänka hållbart och långsiktigt. Som en del av vårt målmedvetna arbete för hållbar utveckling beviljades Arcada år 2011 Green Office-certifiering av Världsnaturfonden WWF Finland.

Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska koldioxidutsläpp och minska företags och kontors ekologiska fotspår med förbättrad ekoeffektivitet som mål. Green Office innebär att organisationer med GO-certifiering och dess medarbetare frivilligt förbinder sig att kontinuerligt göra sitt bästa för att förbättra miljön, minska det ekologiska fotspåret och inspirera till ett hållbart konsumentbeteende. Organisationer som tilldelats Green Office-certifiering auditeras vart tredje år, nästa gång 2.7.2020. Vi blev godkända med bravur och får hålla vår Green Office-certifiering.

Arcadas miljöprogram

I och med godkänd certifiering förband vi oss att jobba mot uppställda mål gällande förbättrad ekoeffektivitet, med årlig uppföljning. Vi satsar kontinuerligt på att minska elförbrukningen, värmekonsumtionen, pappersförbrukningen och öka medvetenheten om hållbar utveckling på Arcada. Vi strävar också efter att hålla vattenkonsumtionen på nuvarande nivå eller mindre. I.o.m. certifieringen granskas även högskolans inköp och resor, samt klimatsmart mathantering i vår lunchrestaurang här på Arcada.

Fokus 2020-2021

Green Office auditeringen gjordes på distans den 2.7.2020. Vi blev godkända och kan nu fortsätta jobba för hållbar konsumtion.

Äntligen har vi fått havremjölk till personalens kafferum, så nu har vi ett mer miljövänligt alternativ att erbjuda.

Vi har uppmuntrat personalen att vintercykla, garaget igen öppet för cykelparkering november - mars.

Arcada deltog i evenemanget Earth Hour 27.3.2021 på some, genom att uppmuntra studenter och personal att under en timme släcka all belysning och även stänga av elektriska apparater för att uppmärksamma klimatfrågan och som en del av vår satsning på Green Office.

Vi engagerade personalen och studenterna att tänka på hur vi konsumerar energi genom att fylla i WWF:s konsumtionsbarometern. Svarsprocenten var igen mycket bättre än tidigare år, 111 studenter och personal svarade. En Kånken väska lottades ut.

Solpanelerna börjar igen producera mera då det är ljusare och soligare på våren. Arcada fortsätter producera klimatvänlig energi, produktionen kan följas på stora tavlan vid Stora torget.

Även i år deltar vi i KM tävlingen som är igång 1.5-22.9.2021. Arcada har ett eget lag, där både studenter och personal får delta.

2021 firar vi också 10 år som medlem i WWF:s Green Office.

Under året uppmärksammade vi olika evenemang och kampanjer, t.ex. hållbara globala mål, svinnkampanjen, vattendagen, hållbar konsumtion och sophantering.

Vill du veta mer om Arcadas Green Office?

Arcadas Green Office -team bestående av Ceti Hasselman, ordförande (campusvärd), Erika Lemberg (representant för Arcada studerandekår – ASK), Jörgen Wiik (vd för Fastighets Ab Arcada Nova), Birgitta Eriksson (planerare), Faizan Asad (forskare) och Hanna Donner (kommunikationschef) svarar gärna på frågor.

Vill du läsa mera om hållbar utveckling på Arcada läs här Extern länk