För Arcada blivit det blivit allt viktigare att tänka hållbart och långsiktigt. Som en del av vårt målmedvetna arbete för hållbar utveckling beviljades Arcada år 2011 Green Office-certifiering av Världsnaturfonden WWF Finland.

Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska koldioxidutsläpp och minska företags och kontors ekologiska fotspår med förbättrad ekoeffektivitet som mål. Green Office innebär att organisationer med GO-certifiering och dess medarbetare frivilligt förbinder sig att kontinuerligt göra sitt bästa för att förbättra miljön, minska det ekologiska fotspåret och förebygga ett hållbart konsumentbeteende. Organisationer som tilldelats Green Office-certifiering auditeras vart tredje år, nästa gång 2020.

Arcadas miljöprogram

I och med godkänd certifiering förband vi oss att jobba mot uppställda mål gällande förbättrad ekoeffektivitet, med årlig uppföljning. Vi satsar kontinuerligt på att minska elförbrukningen, värmekonsumtionen, pappersförbrukningen och öka medvetenheten om hållbar utveckling på Arcada. Vi strävar också efter att hålla vattenkonsumtionen på nuvarande nivå eller mindre. I.o.m. certifieringen granskas även högskolans inköp och resor, samt klimatsmart mathantering i vår lunchrestaurang här på Arcada.

Gjort 2019

Arcada deltog i evenemanget Earth Hour 30.3.2019 genom att uppmuntra studenter och personal att under en timme släcka all belysning och även stänga av elektriska apparater för att uppmärksamma klimatfrågan och som en del av vår satsning på Green Office. Vi hade en pop-up vid restaurang Arcada fredagen den 29.3.2019.

Vi engagerade personalen och studenterna (nytt för i år) att tänka på hur vi konsumerar energi genom att fylla i WWF:s konsumtionsbaromätare. Svarsprocenten var mycket bättre än tidigare år, vilket var jättepositivt! 

I april besökte vi Knektbrons återvinningscentral, som är en av Finlands största, för att få en inblick i hur mycket och vad man kan återvinna.

Vi har uppmuntrat studenter och personal att använda citycyklarna och vi deltar i KM tävlingen som är igång 1.5-22.9.2019.

På Arcadas aktivitetseftermiddag i juni för personalen samlade vi skräp på Arabiastranden för att påminna om klimatförändringen och tanken på hållbar utveckling.

Mobilitetsveckan lyftes fram 16-22-9.2019, och kulminerade i den internationella bilfria dagen 22.9.2019. För att ytterligare främja användandet av cykel samarbetade vi med yelpi.fi. De hade sin mobila shop utanför Arcada och erbjöd cykelservice (servicepaket med olika pris) för både studenter och personal under 2 dagar i oktober.

Solpanelerna i fullt bruk under snöfria perioden. Arcada producerar klimatvänlig energi. För att se hur mycket våra solpaneler på taket producerar, lanserades en solenergilänk på skärmen vid Stora torget och Fazer Food&Co.

Julpyssel av avskrivna böcker. Gamla böcker blev änglar och granar.

Under året uppmärksammar vi olika evenemang och kampanjer, t.ex. gå i trapporna kampanjen, svinnkampanjen, vattendagen, hållbar konsumtion och sophantering.

För 2020 planerar vi förutom kampanjer, tips och idéer att också få nya avfallskärl till Arcada och börja sortera plast. Vi planerar också större event för att uppmärksamma cirkulär ekonomi och andra mindre projekt för att uppmärksamma hållbar utveckling.

Vill du veta mer om Arcadas Green Office?

Arcadas Green Office -team bestående av Ceti Hasselman, ordförande (campusvärd), Joriz Baluyot (representant för Arcada studerandekår – ASK), Jörgen Wiik (vd för Fastighets Ab Arcada Nova), Yvonne Engblom (studiekoordinator), Birgitta Eriksson och Hanna Donner (kommunikationschef) svarar gärna på frågor.

Vill du läsa mera om hållbar utveckling på Arcada läs här