För Arcada blivit det blivit allt viktigare att tänka hållbart och långsiktigt. Som en del av vårt målmedvetna arbete för hållbar utveckling beviljades Arcada år 2011 Green Office-certifiering av Världsnaturfonden WWF Finland.

Green Office är ett konkret miljöprogram med målet att minska koldioxidutsläpp och minska företags och kontors ekologiska fotspår med förbättrad ekoeffektivitet som mål. Green Office innebär att organisationer med GO-certifiering och dess medarbetare frivilligt förbinder sig att kontinuerligt göra sitt bästa för att förbättra miljön, minska det ekologiska fotspåret och förebygga ett hållbart konsumentbeteende. Organisationer som tilldelats Green Office-certifiering auditeras vart tredje år, nästa gång 2.7.2020. Vi blev godkända med bravur och får hålla vår Green Office-certifiering.

Arcadas miljöprogram

I och med godkänd certifiering förband vi oss att jobba mot uppställda mål gällande förbättrad ekoeffektivitet, med årlig uppföljning. Vi satsar kontinuerligt på att minska elförbrukningen, värmekonsumtionen, pappersförbrukningen och öka medvetenheten om hållbar utveckling på Arcada. Vi strävar också efter att hålla vattenkonsumtionen på nuvarande nivå eller mindre. I.o.m. certifieringen granskas även högskolans inköp och resor, samt klimatsmart mathantering i vår lunchrestaurang här på Arcada.

Fokus 2020

Arcada deltog i evenemanget Earth Hour 28.3.2020 på some, genom att uppmuntra studenter och personal att under en timme släcka all belysning och även stänga av elektriska apparater för att uppmärksamma klimatfrågan och som en del av vår satsning på Green Office.

Vi engagerade personalen och studenterna att tänka på hur vi konsumerar energi genom att fylla i WWF:s konsumtionsbarometern. Svarsprocenten var igen mycket bättre än tidigare år, 144 studenter och personal svarade, vilket var ett lyft från 92 ifjol! En Kånken väska lottades ut.

Solpanelerna börjar igen producera mera då det är ljusare och soligare på våren. Arcada fortsätter producera klimatvänlig energi, produktionen kan följas på stora tavlan vid Stora torget.

Även i år deltar vi i KM tävlingen som är igång 1.5-22.9.2020. Arcada hade ett eget lag, där både studenter och personal får delta.

Green Office auditeringen gjordes på distans den 2.7.2020. Vi blev godkända och kan nu fortsätta jobba för hållbar konsumtion.

Under året uppmärksammar vi olika evenemang och kampanjer, t.ex. hållbara globala mål, svinnkampanjen, vattendagen, hållbar konsumtion och sophantering.

För 2020 planerar vi förutom kampanjer, tips och idéer att också få nya avfallskärl till Arcada och börja sortera plast. Vi planerar också större event för att uppmärksamma cirkulär ekonomi och andra mindre projekt för att uppmärksamma hållbar utveckling.

Vill du veta mer om Arcadas Green Office?

Arcadas Green Office -team bestående av Ceti Hasselman, ordförande (campusvärd), Joriz Baluyot (representant för Arcada studerandekår – ASK), Jörgen Wiik (vd för Fastighets Ab Arcada Nova), Yvonne Engblom (studiekoordinator), Birgitta Eriksson och Hanna Donner (kommunikationschef) svarar gärna på frågor.

Vill du läsa mera om hållbar utveckling på Arcada läs här